Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1940

Матей 7

1

Не съдете, за да не бъдете съдени.

2

Защото с каквато съдба съдите, с такава ще ви съдят, и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери.

3

И защо гледаш съчицата в окото на брата си, а не внимаваш на гредата в твоето око?

4

Или как ще речеш на брата си. Остави ме да извадя съчицата из окото ти; а ето гредата в твоето око?

5

Лицемерецо, първо извади гредата от твоето око, и тогава ще видиш ясно за да извадиш съчицата от братовото си око.

6

Не давайте свето нещо на кучетата, нито хвърляйте бисерите си пред свините, да не би да ги стъпчат с краката си и се обърнат да ви разкъсат.

7

Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори,

8

защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на тогова, който хлопа, ще се отвори.

9

Има ли между вас човек, който, ако му поиска син му хляб, ще му даде камък?

10

или, ако поиска риба, да му даде змия?

11

И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече Отец ви, Който е на небесата, ще даде добри неща на тия, които искат от Него!

12

И тъй, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях; защото това е[ същината на] закона и пророците.

13

Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел, и мнозина са ония, които минават през тях.

14

Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води в живот, и малцина са ония, които ги намират.

15

Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители.

16

От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репеи?

17

Също така, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове.

18

Не може добро дърво да дава лоши плодове; или лошо дърво да дава добри плодове.

19

Всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и се хвърля в огън.

20

И тъй, от плодовете им ще ги познаете.

21

Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата.

22

В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела?

23

Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.

24

И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара;

25

и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана на канара.

26

И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък;

27

и заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; и тя падна, и падането й бе голямо.

28

И когато свърши Исус тия думи, народът се чудеше на учението Му;

29

защото ги поучаваше като един, който има власт, а не като техните книжници.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940