Числа 7

1

И когато Моисей свърши поставянето на скинията и помаза и освети я с всичките й принадлежности, и олтара с всичките му прибори, и ги помаза и ги освети,

2

тогава Израилевите първенци, началниците на бащините им домове, които бяха първенци на племената и поставени главни надзиратели при преброяването, донесоха принос;

3

и представиха приносите си пред Господа, шест покрити коли и дванадесет вола, по една кола от двама първенци, и по един вол от всекиго, и представиха ги пред скинията.

4

Тогава Господ говори на Моисея, казвайки:

5

Приеми тия неща от тях, и нека служат за вършенето работата на шатъра за срещане; и дай ги на левитите, на всекиго според работата му.

6

И тъй, Моисей взе колите и воловете и ги даде на левитите;

7

двете коли и четирите вола даде на гирсонците, според работата им;

8

и четирите коли и осемте вола даде на мерарийските синове, според работата им, под надзора на Итамара, син на свещеника Аарона.

9

А на каатците не даде; защото тяхната работа в светилището беше да носят на рамена.

10

И в деня, когато олтарът биде помазан, първенците принесоха за освещаването му; и първенците принесоха приносите си пред олтара.

11

И Господ рече на Моисея: Нека принасят приносите си за освещаването на олтара по един първенец на ден.

12

И тоя, който принесе приноса си на първия ден, беше Наасон, Аминадавовият син, от Юдовото племе;

13

и приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет [сикли;] един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебния принос;

14

един златен темянник от десет [сикли], пълен с темян;

15

един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

16

един козел в принос за грях;

17

и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Наасона, Аминадавовият син.

18

На втория ден принесе Натанаил, Суаровият син, първенецът на Исахаровото [племе];

19

и за приноса си принесе едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет [сикли;] един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос;

20

един златен темянник от десет [сикли], пълен с темян;

21

един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

22

един козел в принос за грях;

23

и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Натанаила, Суаровият син.

24

На третия ден [принесе] първенецът на завулонците, Елиав, Хелоновият син.

25

Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет [сикли]; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос;

26

един златен темянник от десет [сикли], пълен с темян;

27

един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

28

един козел в принос за грях;

29

и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елиава, Хелоновият син.

30

На четвъртия ден [принесе] Елисур, Седиуровият син, първенецът на рувимците.

31

Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет [сикли;] един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос;

32

един златен темянник от десет [сикли], пълен с темян;

33

един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

34

един козел в принос за грях;

35

и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елисура, Седиуровият син.

36

На петия ден [принесе] първенецът на симеонците, Селумиил, Сурисадаевият син.

37

Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет [сикли;] един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено; с дървено масло, за хлебен принос

38

един златен темянник от десет [сикли], пълен с темян;

39

един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

40

един козел в принос за грях;

41

и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Селумиила, Сурисадаевият син.

42

На шестия ден [принесе] първенецът на гадците, Елиасаф, Деуиловият син.

43

Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет [сикли;] един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос;

44

един златен темянник от десет [сикли], пълен с темян;

45

един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

46

един козел в принос за грях;

47

и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елиасафа, Деуиловият син.

48

На седмия ден [принесе] първенецът на ефремците, Елисама, Амиудовият син.

49

Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет [сикли]; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос;

50

един златен темянник от десет [сикли], пълен с темян;

51

един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

52

един козел в принос за грях;

53

и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елисама, Амиудовият син.

54

На осмия ден [принесе] първенецът на манасийците, Гамалиил, Федасуровият син.

55

Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет [сикли;] един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос;

56

един златен темянник от десет [сикли], пълен с темян;

57

един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

58

един козел в принос за грях;

59

и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Гамалиила, Федасуровият син.

60

На деветия ден [принесе] първенецът на вениаминците, Авидан, Гедеониевият син.

61

Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет [сикли;] един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос;

62

един златен темянник от десет [сикли], пълен с темян;

63

един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

64

един козел в принос за грях;

65

и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Авидана, Гедеониевият син.

66

На десетия ден [принесе] първенецът на данците, Ахиезер, Амисадаевият син.

67

Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет [сикли;] един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос;

68

един златен темянник от десет [сикли], пълен с темян;

69

един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

70

един козел в принос за грях;

71

и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Ахиезера, Амисадаевият син.

72

На единадесетия ден [принесе] първенецът на асирците, Фагеил, Охрановият син.

73

Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет [сикли;] един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос;

74

един златен темянник от десет [сикли], пълен с темян;

75

един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

76

един козел в принос за грях;

77

и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Фагеила, Охрановият син.

78

На дванадесетия ден [принесе] първенецът на нефталимците, Ахирей, Енановият син.

79

Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет [сикли;] един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос;

80

един златен темянник от десет [сикли], пълен с темян;

81

един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

82

един козел в принос за грях;

83

и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Ахирея, Енановият син.

84

Тия бяха приносите от Израилевите първенци за освещаването на олтара в деня, когато биде помазан: дванадесет сребърни блюда, дванадесет сребърни легена и дванадесет златни темянника;

85

всяко сребърно блюдо беше от сто и тридесет [сикли], и всеки леген седемдесет [сикли]; всичкото сребро на съдовете беше две хиляди и четиристотин [сикли], според сикъла на светилището;

86

дванадесет златни темянника пълни с темян; (всеки темянник беше от десет [сикли], според сикъла на светилището; всичкото злато на темянниците беше сто и двадесет [сикли]);

87

всичкият добитък за всеизгаряне беше дванадесет юнеца, дванадесет овена, дванадесет едногодишни агнета, заедно с хлебния им принос, и дванадесет козела в принос за грях;

88

и всичкият добитък за примирителна жертва беше двадесет и четири юнеца, шестдесет овена, шестдесет козела и шестдесет едногодишни агнета. Така стана освещаването на олтара, след като биде помазан.

89

И когато влезе Моисей в шатъра за срещане, за да говори с [Бога], тогава чу гласа; който му говореше отгоре на умилостивилището, което беше върху ковчега [за плочите] на свидетелството между двата херувима; и говореше му.