A A A A A
Българска Библия 1940

Числа 28

1

  Господ говори още на Моисея, казвайки:

2

  Заповядай на израилтяните, като им кажеш: Внимавайте да Ми принасяте на определеното им време Моите приноси, хляба Ми за благоуханна чрез огън жертва на Мене.

3

  И кажи им: Ето приносът чрез огън, който ще принасяте Господу: две едногодишни агнета на ден, без недостатък, за всегдашно всеизгаряне.

4

  Едното агне да принасяш заран, а другото агне да принасяш вечер;

5

  а за хлебен принос една десета от ефа чисто брашно, смесено с четвърт ин първоток дървено масло.

6

  Това е всегдашно всеизгаряне, определено на Синайската планина, за благоуханна жертва чрез огън Господу.

7

  И възлиянието му да бъде четвърт ин за едното агне; в светилището да възливаш силно питие за възлияние Господу.

8

  А другото агне да принасяш привечер; както утринния хлебен принос, и както възлиянието му, така да го принасяш за благоуханна жертва чрез огън Господу.

9

  А в съботен ден [да принасяте] две едногодишни агнета, без недостатък, и две десети [от ефа] чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос с възлиянието му.

10

  Това е всеизгарянето за всяка събота, освен всегдашното всеизгаряне с възлиянието му.

11

  В новолунията си да принасяте за всеизгаряне Господу два юнеца, един овен, седем едногодишни агнета без недостатък;

12

  и за всеки юнец три десети [от ефа] чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос; и за единия овен две десети [от ефа] чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос;

13

  и за всяко агне по една десета [от ефа] чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос. Това е всеизгаряне, за благоуханна жертва чрез огън Господу.

14

  А възлиянието им да бъде вино, половин ин за юнеца, една трета от ин за овена и четвърт ин за агнето. Това е всеизгарянето за всеки месец през месеците на годината.

15

  И освен всегдашното всеизгаряне да се принася Господу един козел в принос за грях, с възлиянието му.

16

  На четиринадесетия ден от първия месец е Господната Пасха.

17

  А на петнадесетия ден от тоя месец е празник; седем дена да се яде безквасен хляб.

18

  На първия ден да има свето събрание, и да не работите никаква слугинска работа;

19

  а да принесете жертва чрез огън, за всеизгаряне Господу: два юнеца, един овен и седем едногодишни агнета, които да бъдат без недостатък.

20

  А хлебният им принос да бъде от чисто брашно, смесено с дървено масло; три десети [от ефа] да принесете за юнеца; две десети за овена;

21

  и по една десета [от ефа] да принесеш за всяко от седемте агнета;

22

  и един козел в принос за грях, за да се извърши умилостивение за вас.

23

  Тия да принесете в прибавка на утринното всеизгаряне, което е всегдашно всеизгаряне.

24

  Така да принасяте храната всеки ден през седемте дена за благоуханна жертва чрез огън Господу: това да се принася с възлиянието му, в прибавка на всегдашното всеизгаряне.

25

  А на седмия ден да имате свето събрание и да не работите никаква слугинска работа.

26

  Също и в деня на първите плодове, когато принесете нов хлебен принос Господу през[ празника] ви [на] седмиците, да имате свето събрание, и да не работите никаква слугинска работа.

27

  И за благоухание Господу да принесете във всеизгаряне два юнеца, един овен и седем едногодишни агнета.

28

  А хлебният им принос да бъде от чисто брашно, смесено с дървено масло, - три десети [от ефа] за всеки юнец, две десети за единия овен,

29

  и по една десета за всяко от седемте агнета;

30

  и един козел, за да се извърши умилостивение за вас.

31

  Тия да принесете (без недостатък да бъдат) с възлиянието им, в прибавка на всегдашното всеизгаряне с хлебния му принос.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940