Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1940

Числа 27

1

Тогава дойдоха дъщерите на Салпаада Еферовия син, а [Ефер] син на Галаада, син на Махира, син на Манасия, от семействата на Манасия Иосифовия син. А ето имената на дъщерите му: Маала, Нуа, Егла, Мелха и Терса.

2

Те застанаха пред Моисея, пред свещеника Елеазара, и пред първенците и цялото общество, при входа на шатъра за срещане, и рекоха:

3

Баща ни умря в пустинята; а той не беше от дружината на ония, които се събраха против Господа в Кореевата дружина, но умря поради своя си грях; и нямаше синове.

4

Защо да изчезне името на баща ни отсред семейството му по причина, че не е имал син? Дай на нас наследство между братята на баща ни.

5

И Моисей представи делото им пред Господа.

6

Тогава Господ говори на Моисея, казвайки:

7

Право говорят Салпаадовите дъщери; непременно да им дадеш да притежават наследство между братята на баща си, и да направиш да мине върху тях наследството на баща им.

8

И говори на израилтяните, казвайки: Ако умре някой без да има син, тогава да прехвърлите наследството му върху дъщеря му.

9

И ако няма дъщеря, тогава да дадете наследството му на братята му.

10

И ако няма братя, тогава да дадете наследството му на бащините му братя.

11

Но ако баща му няма братя, тогава да дадете наследството му на най-близкия му сродник от семейството му, и той да го притежава. Това да бъде съдебен закон за израилтяните, според както Господ заповяда на Моисея.

12

След това Господ рече на Моисея: Възкачи се на тая планина Аварим и прегледай земята, която съм дал на израилтяните;

13

и като я прегледаш, ще се прибереш и ти при людете си, както се прибра брат ти Аарон;

14

защото в пустинята Цин, когато обществото се противеше, вие не се покорихте на повелението Ми, да Ме осветите при водата пред тях. (Това е водата на Мерива при Кадис в пустинята Цин).

15

А Моисей говори на Господа, казвайки:

16

Господ, Бог на духовете на всяка твар, нека постави над обществото човек,

17

който да излиза пред тях и който да влиза пред тях, който да ги извежда и който да ги въвежда, за да не бъде Господното общество като овци, които нямат пастир.

18

И Господ каза на Моисея: Вземи при себе си Исуса Навиевия син, човек в когото е Духът, и положи на него ръката си;

19

и като го представиш пред свещеника Елеазара и пред цялото общество, дай му поръчка пред тях.

20

И възложи на него част от твоята почетна [власт], за да го слуша цялото общество израилтяни.

21

И той да стои пред свещеника Елеазара, който ще се допитва до Господа за него според съда на Урима; и по неговата дума да влизат, той и всичките израилтяни с него, и цялото общество.

22

И Моисей стори според както му заповяда Господ; взе Исуса и представи го пред свещеника Елеазара и пред цялото общество;

23

и като положи ръцете си на него, даде му поръчка, според както Господ заповяда чрез Моисея.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940