Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1940

Числа 25

1

А докато Израил оставаше в Ситим, людете почнаха да блудствуват с моавките;

2

защото те канеха людете на жертвите на боговете си, и людете ядяха и се кланяха на боговете им.

3

Израил се привърза за Ваалфегора; и Господният гняв пламна против Израиля.

4

Тогава Господ рече на Моисея: Хвани всичките първенци на людете и обеси ги за Господа пред слънцето, за да се отвърне от Израиля Господният яростен гняв.

5

И Моисей рече на Израилевите съдии: Убийте всеки [подчинените] си човеци, които се привързаха за Ваалфегора.

6

И, ето, един от израилтяните дойде и доведе на братята си една мадиамка пред очите на Моисея и пред цялото общество израилтяни, когато те плачеха пред входа на шатъра за срещане.

7

А Финеес, син на Елеазара син на свещеника Аарона, като видя стана изсред обществото, взе копие в ръката си,

8

и влезе подир израилтянина в спалнята та прободе и двамата - израилтянина и жената в корема й. Така язвата престана от израилтяните.

9

А умрелите от язвата бяха двадесет и четири хиляди души.

10

Тогава Господ говори на Моисея, казвайки:

11

Финеес, син на Елеазара, син на свещеника Аарона, отвърна яростта Ми от израилтяните; понеже показа ревност всред тях подобна на Моята, така щото Аз не изтребих израилтяните в ревността си.

12

За това кажи му: Ето, Аз му давам Моя завет на мир;

13

ще бъде нему и на потомството му подир него завет на вечно свещенство, защото беше ревностен за своя Бог и направи умилостивение за израилтяните.

14

А името на убитият израилтянин, който беше убит с мадиамката, беше Зимрий син на Салу, първенец на един бащин дом от симеонците.

15

И името на убитата мадиамка беше Хазвия, дъщеря на Сура, началник на людете, от един бащин дом в Мадиам.

16

След това Господ говори на Моисея, казвайки:

17

Измъчвайте мадиамците и поразете ги;

18

защото те ви измъчват с коварствата, с които ви примамиха чрез Фегора и чрез сестра си Хазвия, дъщеря на един мадиамски първенец, която беше убита в деня на язвата [наложена] поради Фегора.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940