Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1940

Числа 19

1

И Господ говори на Моисея и Аарона, казвайки:

2

Ето повелението на закона, който Господ заповяда, като каза: Говори на израилтяните да ти доведат червеникава юница без недостатък, която няма повреда и на която не е турян ярем;

3

и да я дадете на свещеника Елеазара, и той да я изведе вън от стана, та да я заколят пред него.

4

Тогава свещеникът Елеазар, като вземе от кръвта й с пръста си, да поръси седем пъти от кръвта й към предната част на шатъра за срещане.

5

И да изгорят юницата пред него: кожата й, месото й и кръвта й с изверженията й да изгорят.

6

После свещеникът да вземе кедрово дърво, исоп и червена [прежда], и да ги хвърли всред горящата юница.

7

Тогава свещеникът да изпере дрехите си, да окъпе тялото си във вода, и подир това да влезе в стана; и свещеникът да бъде нечист до вечерта.

8

Така и оня, който я е изгорил, нека изпере дрехите си във вода, и да окъпе тялото си във вода, и да бъде нечист до вечерта.

9

Тогава един чист човек да събере пепелта от юницата и да тури вън от стана на чисто място; и [пепелта] да се пази за обществото израилтяни, за [да се направи с нея] вода за очищение от грях.

10

И оня, който събере пепелта от юницата, да изпере дрехите си, и да бъде нечист до вечерта; и това ще бъде вечен закон за израилтяните и за пришелците, които живеят между тях.

11

Който се допре до някое мъртво, човешко тяло, да бъде нечист седем дена.

12

С тая [вода] той да се очисти на третия ден, и на седмия ден ще бъде чист; но ако не се очисти на третия ден, то и на седмия ден не ще бъде чист.

13

Който се допре до мъртвото тяло на умрял човек, и не се очисти, той осквернява Господната скиния; тоя човек ще се изтреби измежду Израиля; той ще бъде нечист, понеже не е поръсен с очистителната вода; нечистотата му е още на него.

14

Ето и законът, когато някой умре в шатър: всички, които влизат в шатъра и всички, които се намират в шатъра, да бъдат нечисти седем дена;

15

и всеки непокрит съд, който е без привързана покривка, е нечист.

16

И който се допре на полето до някой убит с нож, или до мъртво тяло, или до човешка кост, или до гроб, да бъде нечист седем дена.

17

А за [очистване на] нечистия нека вземат в съд от пепелта на [юницата] изгорена в жертва за грях, и да полеят на нея текуща вода.

18

Тогава чист човек да вземе исоп, и, като го натопи във водата, да поръси шатъра, всичките вещи и човеците, които се намират там и онзи, който се допрял до кост, или до убит човек, или до умрял, или до гроб.

19

И чистият да поръси нечистия на третия ден и на седмия ден; и на седмия ден да го очисти. Тогава нека изпере дрехите си и нека се окъпе във вода и вечерта ще бъде чист.

20

А оня, който, като е нечист, не се очисти, оня човек ще се изтреби измежду обществото, понеже е осквернил Господното светилище; той не е поръсен с очистителната вода; нечист е.

21

И това да им бъде вечен закон, че тоя, който е поръсил с очистителната вода, да изпере дрехите си; и че който се допре до очистителната вода да бъде нечист до вечерта;

22

и че всичко, до което се допре нечистият да бъде нечисто; и че тоя, който се допре [до това нещо], да бъде нечист до вечерта.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940