Малахия 4

1

Защото, ето, иде денят, който ще гори като пещ; И всичките горделиви, и всички, които вършат нечестие, ще бъдат плява. И тоя ден, който иде, ще ги изгори, Казва Господ на Силите, Та няма да им остави ни корен ни клонче.

2

А на вас, които се боите от името Ми, Ще изгрее Слънцето на правдата С изцеление в крилата си; И ще излезете и се разиграете като телци из обора.

3

Ще стъпчете нечестивите; Защото те ще бъдат пепел под стъпалата на нозете ви В деня, който определям, Казва Господ на Силите.

4

Помнете закона на слугата ми Моисея, Който му заповядах в Хорив за целия Израил, [Сиреч], повеленията и съдбите.

5

Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия, Преди да дойде великият и страшен ден Господен;

6

И той ще обърне сърцето на бащите към чадата, И сърцето на чадата към бащите им, Да не би да дойда и поразя земята с проклетия.