Захария 9

1

Господното слово наложено [на мене] за земята Адрах, което ще се изпълни над Дамаск, (защото Господните очи са върху [всички] човеци [както] и върху всичките Израилеви племена),

2

още и над Емат, който граничи с него, и над Тир и Сидон, ако и да са много мъдри.

3

Тир си съгради крепост, И натрупа сребро като пръст, И чисто злато като калта по пътищата.

4

Ето, Господ ще го изтощи, И ще порази силата му по морето. И той ще бъде погълнат от огън;

5

Аскалон ще види и ще се уплаши; И Газа, и ще се наскърби много; И Акарон, защото ще се посрами за това, което очакваше, Царят ще погине от Газа, И Аскалон няма да се насели.

6

Узурпаторско племе ще седне като цар в Азот; И Аз ще прекратя гордостта на филистимците.

7

Ще отнема кръвта от устата им, И гнусотиите измежду зъбите им; И който остане ще бъде и той за нашия Бог, И ще бъде като хилядник в Юда, И Акарон като иевусецът.

8

Около дома Си ще разположа Своя стан [в защита] против войска, Та да не премине някой или се върне; И никой насилник няма вече да замине през тях, Защото сега видях с очите Си.

9

Радвай се много синова дъщерьо; Възклицавай, ерусалимска дъщерьо; Ето, твоят цар иде при тебе; Той е праведен, и спасява, Кротък, и възседнал на осел, Да! на осле, рожба на ослица.

10

Аз ще изтребя колесница из Ефрема, И кон из Ерусалим, И ще се отсече бойният лък; Той ще говори мир на народите; И владението Му ще бъде от море до море, И от Ефрат до земните краища.

11

А колкото за тебе, [Израилю], по причина на кръвта на сторения от тебе завет [с Мене], Аз изведох затворниците ти Из безводния ров.

12

Върнете се в крепостта, Вие обнадеждени затворници; Още днес възвестявам, Че ще ти въздам двойно;

13

Защото ще запъна Юда за Себе Си като лък, Ще туря Ефрема като стрела; И ще възбудя чадата ти, Сионе, Против твоите чада Гърцио, И ще те направя като меч на силен мъж.

14

Господ ще се яви над тях, И стрелата Му ще излезе като мълния; И Господ Иеова ще затръби, И ще върви с южни вихрушки.

15

Господ на Силите ще ги защищава; И те ще погълнат [противниците], и ще ги повалят с камъни от прашка; И ще пият, ще правят шум като от вино, И ще се изпълнят като паница, Като ъглите на олтара.

16

И в оня ден Господ техният Бог ще ги избави Като Свои люде, за [да бъдат] Негово стадо; Понеже [ще бъдат] като камъни на корона Блестящи над земята Му.

17

Защото колко велика е благостта Му, И колко голяма красотата Му! Житото ще направи юношите да цъфтят, И мъстът девиците.