Захария 6

1

И пак подигнах очите си та погледнах, и, ето, четири колесници излизаха изсред две планини; и планините бяха медни,

2

В първата колесница имаше червени коне, във втората колесница черни коне,

3

в третата колесница бели коне, а в четвъртата колесница пъстри и пепеляви коне.

4

Тогава проговаряйки рекох на ангела, който говореше с мене: Какви са тия, господарю мой?

5

И отговор ангелът ми рече: Тия са четирите небесни духове, които излизат отпред Господаря на целия свят, пред Когото са стояли.

6

Черните коне, които са в едната [колесница], излизат към северната страна, и белите излизат след тях; а пъстрите излизат към южната страна.

7

Но пепелявите като излязоха поискаха да отидат и обходят света; и той [им] рече: Идете, обходете. И тъй обходиха света.

8

Тогава извика към мене та ми говори казвайки: Виж, ония, които излизат към северната страна, успокоиха духа Ми в северната страна.

9

И Господното слово дойде към мене и рече:

10

От [върналите се] от плен, [сиреч], от Хелдая, от Товия и от Иедаия, вземи та дойди в същия ден, и влез в къщата на Иосия Софониевия син, гдето дойдоха от Вавилон, -

11

да! вземи [от тях] сребро и злато, направи корони и положи ги на главата на великия свещеник Исус Иоседековия син;

12

и говори му казвайки: Така говори Господ на Силите, Който казва: Ето мъжът, чието име е Отрасъл; Той ще израсте от мястото си, И ще построи храма Господен.

13

Да! Той ще построи храма Господен; И като приеме славата, Ще седне на престола си като управител; Ще бъде и свещеник на престола си; И съвещание за [установление на] мир ще има между двамата.

14

И короните ще се дадат на Елема, на Товия, на Иедаия и на Хена Софониевия син за спомен в Господния храм.

15

И далечните [люде] ще дойдат и ще градят в Господния храм; и ще познаете, че Господ на Силите ме е пратил при вас. А това ще се сбъдне ако послушате внимателно гласа на Господа вашия Бог.