Агей 2

1

В седмия [месец], на двадесет и първия [ден] от месеца, Господното слово дойде чрез пророк Агея и рече:

2

Говори сега на управителя на Юда Зоровавел Салатииловия син, и на великия свещеник Исуса Иоседековия син, и на оцелелите люде, като кажеш:

3

Кой остава между вас, който е видял тоя дом в предишната му слава? А какъв го виждате сега? Не е ли такъв [дом] в очите ви като нищо?

4

Но ободри се сега, Зоровавелю, казва Господ: и ободри се, ти велики свещениче, Исусе сине Иоседеков; и ободрете се, всички люде на тая земя, казва Господ, и работете; защото Аз съм с вас, казва Господ на Силите.

5

Според думата на завета ми с вас, когато излязохте от Египет, Духът Ми ще пребъдва между вас; не бойте се.

6

Защото така казва Господ на Силите: Още веднъж, след малко, аз ще разтърся небето и земята, морето и сушата.

7

Ще разтърся и всичките народи; и отбраните неща на всичките народи ще дойдат; и Аз ще изпълня тоя дом със слава, казва Господ на Силите.

8

Среброто е Мое, и златото е Мое, казва Господ на Силите.

9

Последната слава на тоя дом ще бъде по-голяма от предишната, казва Господ на Силите; и на това място ще дам мир, казва Господ на Силите.

10

На двадесет и четвъртия [ден] от деветия [месец], във втората година на Дария, Господното слово дойде чрез пророк Агея и рече:

11

Така казва Господ на Силите: Попитай сега свещениците относно закона, като кажеш:

12

Ако носи някой осветено месо в полата на дрехата си, и с полата допре хляб, или вариво, или вино, или дървено масло, или какво да било ястие, това ще се освети ли? И свещениците в отговор рекоха: Няма[ да се освети].

13

Тогава рече Агей: Ако някой, който е нечист от мъртво тяло, се допре до някое от тия неща, ще стане ли то нечисто? И свещениците в отговор рекоха: Ще стане нечисто.

14

Тогава Агей отговаряйки рече: Така са тия люде, и така е тоя народ, пред Мене, казва Господ, така е и всяко дело на ръцете им; и каквото принасят там е нечисто.

15

И сега, ви моля, размислете [как беше] в миналото до днес, преди да е бил положен камък върху камък в Господния храм:

16

През цялото това време, когато някой отидеше при един куп, [който е бил] от двадесет [мери], те излязоха само десет; когато отидеше при лина за да източи петдесет[ мери], имаше само двадесет;

17

поразих ви с изсушителен вятър, с мана, и с град във всичките дела на ръцете ви; но вие не [се обърнахте] към Мене, казва Господ.

18

Но сега, размислете [как ще бъде] от днес нататък, - от двадесет и четвъртия ден на деветия [месец], - от деня, когато се положи основата на Господния храм, - размислете го:

19

Е ли още посеяното в житницата? При това лозата, смоковницата, нарът, и маслината още не са родили плод; [обаче], от днес ще ви благословя.

20

И Господното слово дойде втори път към Агея на двадесет и четвъртия [ден] от месеца и рече:

21

Говори на управителя на Юда Зоровавел, като кажеш: Аз ще разтреса небето и земята;

22

Ще прекатуря престола на царствата, И ще съборя силата на царствата на народите; Ще прекатуря колесниците и ония, които се возят на тях; И конете и ездачите им ще паднат Всеки от меча на брата си.

23

В оня ден казва Господ на Силите, Ще взема тебе, служителю мой Зоровавелю сине Салатиилов, казва Господ, И ще те положа като печат; Защото те избрах, казва Господ на Силите.