Агей 1

1

Във втората година на цар Дария, в шестия месец, на първия ден от месеца, Господното слово дойде чрез пророк Агея към управителят на Юда Зоровавел Салатииловия син, и към великият свещеник Исус Иоседековия син и рече:

2

Така говори Господ на Силите, казвайки: Тия люде думат: Не е [още] времето, което щяло да дойде, времето да се построи Господният дом.

3

Затова Господното слово дойде чрез пророк Агея и рече:

4

Време ли е сами вие Да живеете в своите с дъски обковани къщи, Докато тоя дом остава пуст?

5

Сега, прочее, така казва Господ на Силите: Помислете за постъпките си.

6

Посяхте много, но малко събрахте; Ядете, но не се насищате; Пиете, но не се напивате; Обличате се, но никому не му е топло; И надничарят приема заплатата за да я тури в скъсан мешец.

7

Така казва Господ на Силите: Помислете за постъпките си.

8

Качете се на гората та докарайте дърва И постройте дома; И Аз ще благоволя в него, И ще се прославя, казва Господ.

9

Очаквахте за много, а, ето, излезе малко; И когато го донесохте у дома си, Аз духнах на него. Защо? казва Господ на Силите. Поради Моя дом, който остава пуст, Докато вие тичате всеки в своята къща.

10

И тъй, поради вас небето задържа росата си, И земята възпира плода си;

11

Защото аз повиках суша На земята и по горите, На житото, на виното, и на дървеното масло, На всичко що произвежда земята, На човеците и на добитъка, И на всичките трудове на [човешките] ръце.

12

Тогава Зоровавел Салатииловият син и великият свещеник Исус Иоседековият син, и всичките оцелели люде послушаха гласа на Господа своя Бог и думите на пророк Агея, както го бе изпратил Господ техният Бог; и людете се убояха пред Господа.

13

И Господният пратеник Агей говори на людете с [думите на] Господното послание, казвайки: Аз съм с вас, дума Господ.

14

И Господ възбуди духа на управителя на Юда Зоровавел Салатииловия син, и духът на великия свещеник Исус Иоседековия син, и духа на всичките оцелели люде; и те дойдоха та работеха в дома на Господа на Силите, своя Бог,

15

[като започнаха] на двадесет и четвъртия ден от шестия [месец], във втората година на цар Дария.