Авакум 2

1

На стражата си ще застана, Ще се изправя на кулата, И ще внимавам да видя какво ще ми говори Той, И какво да отговоря на изобличителя си.

2

Господ в отговор ми рече: Напиши видението и изложи го ясно на дъсчици, За да може да се чете бърже.

3

Защото видението се отнася към едно определено [бъдеще] време, Но бърза към изпълнението си, и няма да излъже; Ако и да се бави, чакай го, Защото непременно ще дойде, няма да закъснее.

4

Ето, душата му се надигна, не е отдън права; А праведният ще живее чрез вярата си.

5

При това, понеже виното е коварник, Той е високоумен човек, който не мирува, Който разширява охотата си като преизподня, И, като смъртта, не се насища, Но събира при себе си всичките народи, И натрупва при себе си всичките племена.

6

Против такъв няма ли всички тия да съставят притча, И против него присмивателна поговорка? като рекат: Горко на онзи, който натрупва [много] [нещо], което не е негово! - до кога? - И който товари себе си със залози!

7

Няма ли да станат внезапно ония, които ще те хапят чрез лихоимство, И да се подигнат ония, които ще те правят окаян, Та ти да им станеш за плячка?

8

Понеже ти обра много народи, Всички останали от племената ще те оберат, Поради кръвта на човеците, И поради насилието извършено [от тебе] на земята, На града и на всичките му жители.

9

Горко на онзи, който придобива неправедна печалба за дома си За да постави гнездото си на високо, Та да се избави от силата на бедствието!

10

Ти си намислил [онова, което ще докара] срам на дома ти Като си изтребил много племена, И си съгрешил против своята си душа.

11

Защото камъкът ще извика из стената, И гредата из дърветата ще му отговори.

12

Горко на онзи, който гради град с кръв, И утвърждава град с неправда!

13

Ето, не е ли от Господа на Силите това, Гдето се трудят племената за огъня, И народите се мъчат за суетата?

14

Защото земята ще бъде пълна Със знанието на славата Господна, Както водите покриват морето.

15

Горко на онзи, който напоява ближния си, - На тебе, който изливаш яростта си, още ги и опиваш, За да гледаш голотата им!

16

Напълнил си се със срам, а не със слава; Пий и ти, и нека се открие краекожието ти, Чашата на десницата Господна ще се обърне към тебе, И гнусно безчестие ще бъде върху славата ти.

17

Защото неправдата [ти] към Ливан ще те покрие, И изтребването на уплашените животни, Поради кръвта на човеците, И насилието извършено [от тебе] на земята, На града и на всичките му жители.

18

Какво ползва изваяният идол, Та го е изваял художника му? - Или леяният идол, учителят на лъжата, Та уповава творителят му на делото си, Тъй щото да прави неми идоли?

19

Горко на онзи, който казва на дървото: Събуди се! - На немия камък: Дигни се! Той ли ще [го] научи? Ето, той е обкован със злато и сребро, И няма никакво дишане в него.

20

Но Господ е в светия Си храм; Млъкни пред Него, цяла земльо.