Михей 5

1

Събери се в полкове, ти господарко на полкове; Обсада се държи против нас; С тояга ще поразят съдията на Израиля в челюстта.

2

А ти, Витлеем Ефратов, [Макар и да си] малък за да бъдеш между Юдовите родове, От тебе ще излезе за Мене Един, Който ще бъде владетел в Израиля, Чийто произход е от начало, от вечността.

3

Затова ще ги остави До времето, когато раждащата ще роди; Тогава останалите от братята му Ще се върнат с израилтяните.

4

И той ще стои и ще пасе [стадото си] чрез силата Господна, Чрез великото име на Господа своя Бог; И те ще се настанят; Защото сега той ще бъде велик до краищата на земята.

5

И той ще бъде [нашият] мир. Когато дойде Асириеца в земята ни, И когато стъпи в палатите ни, Тогава ще подигнем против него седем пастири, И осем начални човека,

6

Които ще опустошат Асирийската земя с меч, И земята на Нимрода във входовете й; И той ще ни избави от асириеца, Когато дойде в земята ни, И когато стъпи вътре в границата ни.

7

И останалите от Якова ще бъдат всред много племена Като роса от Господа, Като леки дъждове на тревата, Които не чакат човека, Нито се бавят за човешките чада.

8

И останалите от Якова ще бъдат между народите, Всред много племена, Като лъв между горските животни, Като млад лъв между стада овце, Който, като минава, тъпче и разкъсва, Без да има кой да избавя.

9

Ръката ти ще се издигне над противниците ти, И ще се изтребят всичките ти неприятели.

10

В оня ден, казва Господ, Ще изтребя конете ти отсред тебе, И ще погубя колесниците ти;

11

Ще изтребя и градовете на твоята земя, И ще съборя всичките ти крепости;

12

Ще изтребя чародеянията от ръката ти; И не ще имаш [вече] предвещатели;

13

Ще изтребя идолите ти И [идолските] ти стълбове отсред тебе, И не ще се кланяш вече на делото на ръцете си;

14

Ще изкореня ашерите ти отсред тебе, И ще съсипя градовете ти;

15

И ще извърша въздаяние с гняв и с ярост Върху народите, които не [Ме] послушаха.