Йон 2

1

Тогава Иона се помоли на Господа своя Бог из вътрешността на рибата, като каза:

2

В скръбта си извиках към Господа, и Той ме послуша; Из вътрешността на преизподнята извиках, [и] Ти чу гласа ми.

3

Защото Ти ме хвърли в дълбочините, в сърцето на морето, И потоци ме обиколиха; Всичките твои вълни и големи води преминаха над мене.

4

И аз рекох: Отхвърлен съм отпред очите Ти; Но пак, ще погледна наново към светия Твой храм.

5

Водите ме обкръжиха дори до душа, Бездната ме обгърна, Морският бурен се обви около главата ми.

6

Слязох до дъното на планините; Земните лостове ме [затвориха] за винаги; Но пак, Ти, Господи Боже мой, си избавил живота ми из рова.

7

Като чезнеше в мене душата ми, спомних си за Господа, И молитвата ми влезе при Тебе в светия Ти храм.

8

Ония, които уповават на лъжливите суети, Оставят милостта, [спазвана] за тях.

9

Но аз ще принеса жертва с хвалебен глас; Ще отдам това, което съм обрекъл. Спасението е от Господа.

10

И Господ заповяда на рибата; и тя избълва Иона на сушата.