Амос 1

1

Думите на Амос, който бе от говедарите на Текое, които [чу във] видение относно Израиля в дните на Юдовия цар Озия, и в дните на Израилевия цар Иеровоама, Иоасовия син, две години преди земетресението.

2

И рече: Господ ще изрикае от Сион, И ще издаде гласа Си от Ерусалим; Пасбищата на овчарите ще ридаят, И върхът на Кармил ще повехне.

3

Така казва Господ: Поради три престъпления на Дамаск, Да! Поради четири, няма да отменя [наказанието] му, Защото вършаха Галаад с железни дикани;

4

Но аз ще изпратя огън в дома Азаилов, Та ще изпояде палатите на Венадада.

5

Аз ще строша лостовете на Дамаск, И ще изтребя от Авенското поле жителя, И от Еденовия дом онзи, който държи скиптър; И Сирийските люде ще бъдат откарани пленници в Кир, казва Господ.

6

Така казва Господ: Поради три престъпления на Газа, Да! поради четири, няма да отменя [наказанието му], Защото плениха всичките [Ми] люде, За да ги предадат на Едома;

7

Но аз ще изпратя огън върху стената на Газа, Та ще изпояде палатите му.

8

Ще изтребя от Азот жителя, И от Аскалон онзи, който държи скиптър; Ще обърна ръката Си против Акарон, И останалите от филистимците ще загинат, казва Господ Иеова.

9

Така казва Господ: Поради три престъпления на Тир, Да! поради четири, няма да отменя[ наказанието] им, Защото предадоха всичките [Ми] люде в плен на Едома, И не помниха братския завет;

10

Но аз ще изпратя огън върху стената на Тир, Та ще изпояде палатите му.

11

Така казва Господ: Поради три престъпления на Едом, Да! поради четири, няма да отменя [наказанието] му, Защото прогони брата си с меч, И, като отхвърли всяко милосърдие, Негодуванието му разкъсваше непрестанно, И той пазеше гнева си всякога;

12

Но Аз ще изпратя огън върху Теман, Та ще изпояде палатите на Восора.

13

Така казва Господ: Поради три престъпления на амонците, Да! поради четири, няма да отменя [наказанието] им, Защото разпаряха бременните жени на Галаад, За да разширят пределите си;

14

Но Аз ще запаля огън в стената на Рава, Та ще изпояде палатите му, Всред силно викане в деня на боя, Всред вихрушка в деня на бурята;

15

И царят им ще отиде в плен, Той и първенците му заедно, казва Господ.