Левит 21

1

Господ рече още на Моисея: Говори на свещениците, Аароновите синове, и кажи им: Никой [от вас] да се не оскверни между людете си, заради мъртвец,

2

освен за близък сродник, [сиреч], за майка си, за баща си, за сина си, за дъщеря си, или за брата си;

3

също и за сестра си девица, която е близка нему, и която не е била омъжена, заради нея може да се оскверни.

4

Като началник на людете си да се не оскверни така щото да стане мръсен.

5

Да не оплешат главата си, нито да бръснат краищата на брадата си, нито да правят порязвания по месата си.

6

Свети да бъдат на Бога си, и да не осквернят Името на Бога си; защото те принасят Господните чрез огън приноси, хляба на Бога си; затова, да бъдат свети.

7

Да не вземат жена, която е блудница или осквернена, нито да вземат жена напусната от мъжа си; защото [свещеникът] е свет на Бога си.

8

Прочее, да го накараш да бъде свет, защото той принася хляба на твоя Бог; свет да ти бъде; защото Аз Господ, Който ви освещавам, съм свет.

9

И ако дъщерята на някой свещеник се омърси с блудство, тя омърсява баща си; с огън да се изгори.

10

Но оня, който между братята си е велик свещеник, на чиято глава се е изляло мирото за помазване, и който се е посветил, за да облича [свещените] одежди, да не открива главата си, нито да раздира дрехите си,

11

нито да влиза при някой умрял, нито да се осквернява за баща си или за майка си;

12

нито да излиза от светилището или да осквернява светилището на Бога си; защото посвещаването чрез помазване с мирото на Бога му е [станало] на него. Аз съм Господ.

13

И той да вземе за жена девица;

14

вдовица, или напусната, или осквернена, или блудница да не взема; но девица от людете си да вземе за жена.

15

И тъй, да не осквернява потомството си между людете си; защото Аз съм Господ, Който го освещавам.

16

Господ говори още на Моисея, казвайки:

17

Говори на Аарона, като му речеш: Който от твоето потомство, във всичките им поколения, има недостатък, той да не пристъпва да принася хляба на Бога си.

18

Защото никой, който има недостатък, не бива да пристъпва: човек сляп, или куц, или със сплескан нос, или с нещо излишно,

19

или човек със строшена нога, или строшена ръка,

20

или гърбав, или завързляк, или с повредени очи, или със суха краста, или с лишаи, или килав.

21

Ни един човек от потомството на свещеника Аарона, който има недостатък, да не пристъпва за да принесе Господните чрез огън приноси; понеже има недостатък, не бива да пристъпи да принесе хляба на Бога си.

22

От пресветите и от светите [приноси] нека яде хляба на Бога си;

23

но да не влиза до завесата нито да се приближава при олтара, понеже има недостатък, за да не омърсява светилищата Ми; защото Аз съм Господ, Който ги освещавам.

24

И тъй, Моисей каза това на Аарона и на синовете му, и на всичките израилтяни.