Иоил 2

1

Затръбете в Сион, И дайте тревога в светия Ми хълм; Нека се разтреперят всичките жители на страната; Защото иде денят Господен, защото е близо,

2

Ден тъмен и мъглив, Ден облачен и мрачен, [Бързащ] като зората, която се разпростира върху планините; [Идат] люде много и силни, Подобни, на които не е имало от века, Нито подир тях ще има до годините на много поколения.

3

Огън пояжда пред тях, И пламък опаля подир тях; Земята пред тях е като Едемската градина, А зад тях гола пустиня; Да! нищо не е избегнало от тях.

4

Видът им е като вида на коне; И тичат като конници.

5

Като тропот от колесници [се чува ]Като скачат по върховете на бърдата, Като пращение на огнен пламък, който пояжда тръстика, Като [шум] [на] силни люде опълчени на бой.

6

Пред тях племената се измъчват, Всичките лица побледняват.

7

Те тичат като юнаци; Като военни мъже качват се на стената, И маршируват всеки в пътя си Без да развалят редовете си.

8

Не се тласкат един друг; Маршируват всеки в своя път; И [даже] като падат около оръжията Не спират вървежа си.

9

Спускат се върху града, Тичат по стената, Качват се по къщите, Влизат през прозорците като крадец.

10

Земята се тресе пред тях, Небето трепери, Слънцето и луната потъмняват, И звездите оттеглят светенето си.

11

И Господ издава гласа Си пред [тая] Си войска; Защото станът Му е много голям; Защото е силен Оня, Който изпълнява словото Си; Защото денят Господен е велик и твърде страшен; И кой може да го изтърпи?

12

Но, казва Господ, даже и сега се обърнете към Мене С цялото си сърце, С пост, с плач, и с ридание;

13

И раздерете сърцето си, а не дрехите си, Та се обърнете към Господа вашия Бог; Защото е милостив и щедър, Дълготърпелив и многомилостив, И разкайва се за злото.

14

Кой знае дали Той не ще се повърне и разкае, Та остави благословение след Себе Си, [Колкото] за хлебен принос и възлияние на Господа вашия Бог?

15

Затръбете в Сион, Осветете пост, свикайте тържествено събрание;

16

Съберете людете, осветете събранието, Свикайте старейшините, Съберете младенците и сучещите; Нека излезе младоженецът из спалнята си, И невестата из стаята си;

17

Нека плачат свещениците, Служителите Господни, Между предхрамието и олтара, И нека рекат: Пощади, Господи, людете Си, И не предавай наследството Си на позор, Та да ги владеят народите. Защо да рекат между племената: Где е техният Бог?

18

Тогава Господ поревнува за земята Си, И смили се за людете Си.

19

И Господ рече в отговор на людете Си: Ето, Аз ще ви пратя житото, Виното и маслото, та ще се наситите от тях, И няма вече да ви направя за позор между народите;

20

Но ще отдалеча от вас северната [язва], И ще я оттласна в безводна и пуста земя, С предната й страна към източното море, А западната й страна към западното море; И воня ще възлезе от нея, И смрад ще се издигне от нея, Защото е извършила надути работи.

21

Не бой се, земьо; радвай се и весели се; Защото Господ извърши велики дела.

22

Не се плашете, полски животни; Защото пасищата на целината поникват, Защото дървото ражда плода си, Смоковницата и лозата дават силата си.

23

Радвайте се, прочее, и вие, сионови чада, И веселете се в Господа вашия Бог; Защото ви дава есенен дъжд със справедлива мярка, И ви наваля дъжд - есенен и пролетен - В първия [месец].

24

Гумната ще се напълнят с жито, И линовете ще се преливат с вино и масло.

25

И ще ви възвърна годините, които изпояде скакалецът, Изедникът, пръгът, и лапачът, Моята голяма войска, която пратих между вас.

26

И ще ядете изобилно и ще се наситите, И ще хвалите името на Господа вашия Бог, Който е постъпвал чудесно с вас; И людете Ми няма никога да се посрамят.

27

И ще познаете, че Аз съм всред Израиля, И че съм Господ вашият Бог, и че няма друг; И людете Ми няма никога да се посрамят.

28

И след това Ще излея Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Старците ви ще виждат сънища, Юношите ви ще виждат видения;

29

Още и на слугите и на слугините Ще изливам Духа Си в ония дни.

30

И ще покажа чудеса на небето и на земята, Кръв, огън, и стълбове от дим.

31

Слънцето ще се обърне в тъмнина, И луната в кръв, Преди да дойде великият и страшен ден Господен.

32

И всеки, който призове името Господно ще се избави; Защото в хълма Сион и в Ерусалим ще има избавени, Както рече Господ, И между оцелелите ония, които Господ ще повика.