Осия 9

1

Не се радвай, Израилю, до възторг, като племената; Защото ти блудства и [се отклони] от своя Бог; Ти обикна [блуднически] заплати във всяко житно гумно.

2

Гумното и линът няма да ги нахранят, И мъстът ще изчезне за тях.

3

Няма да живеят в Господната земя; Но Ефрем ще се върне в Египет, И ще ядат нечисти ястия в Асирия.

4

Няма да принасят Господу възлияния от вино, Нито ще Му бъдат угодни жертвите им, Но ще им се [считат] като хляба [що ядат] жалеещи, От който всички, които го ядат се оскверняват; Защото хлябът им ще бъде за тяхна прехрана, А няма да влезе в дома Господен.

5

Какво ще направите в празничен ден И в ден на Господно тържество?

6

Защото, ето, макар че побягнаха от погубление, Все пак Египет ще ги събере, Мемфис ще ги погребе; Коприви ще завладеят желателните им сребърни вещи; Тръни ще има в шатрите им.

7

Настанаха дните на наказанието, Дните на въздаянието настанаха, И Израил ще го познае; Пророкът избезумя, завладеният от дух полудя, Поради многото ти беззакония И поради голямата омраза, която [те възбуждат];

8

Ефрем бди против моя Бог; А по всичките пътища на пророка има примка на птицеловец, И омраза в дома на неговия Бог.

9

Дълбоко се развратиха, както в дните на Гавая; [Затова Господ] ще помни беззаконието им, Ще накаже греховете им.

10

Намерих Израиля, [че беше за Мене] като грозде в пустиня; Видях бащите ви, [че бяха] като първозрелите на смоковницата В първата й година; Но те отидоха при Ваалфегора, Предадоха себе си на това срамотно нещо, И станаха гнусни като обичните си [идоли].

11

А колкото за Ефрема, тяхната слава ще отлети като птица; Не ще има [между тях] раждане, ни бременност, ни зачване;

12

Но и да отхранят чадата си, Пак ще ги обезчадя тъй щото да не остане човек; Защото горко им, когато се оттегля от тях!

13

Ефрем Ми се виждаше като Тир, насаден на весело място; Но Ефрем ще изведе чадата си за убиеца.

14

Дай им, Господи! Какво ли да дадеш? Дай им утроба, която помята и сухи гърди.

15

Всичкото им нечестие е в Галгал, Защото там ги намразих; Поради злите им дела Ще ги оттласна от дома Си; Няма вече да ги обичам; Всичките им първенци са бунтовници.

16

Поразен биде Ефрем; Коренът им изсъхна; Плод няма да родят; Дори и ако родят, Ще умъртвя любимата рожба на утробата им.

17

Бог мой ще ги отхвърли Защото не Го послушаха; И ще бъдат скитници между народите.