Осия 6

1

Дойдете, да се върнем при Господа; Защото Той разкъса и Той ще ни изцели, Порази и ще превърже[ раната] ни.

2

Подир два дни ще ни съживи, На третия ден ще ни въздигне; И ще живеем пред Него.

3

Да! нека познаем Господа, нека следваме да Го познаваме; Той ще се появи сигурно, както зората, И ще дойде при нас, както дъжда, както пролетния дъжд, който пои земята.

4

Що да ти сторя Ефреме? Що да ти сторя Юда? Защото добротата ви е като утринния облак, И като росата, която рано прехожда.

5

Затова ги изсякох чрез пророците, Убих ги с думите на устата Си; И съдбите Ми се явяват като светлината,

6

Защото милост искам, а не жертва, И познаване Бога повече от всеизгаряния.

7

Те, обаче, както Адам, престъпиха завета; Там постъпиха коварно към Мене.

8

Галаад е град на ония, които струват беззаконие, Опетнен е с кръв.

9

И както разбойнически чети причакват човека, Така дружината свещеници убива по пътя към Сихем; Да! те вършат безчестие.

10

В Израилевия дом видях ужас; Там [се намира] блудство у Ефрема, И Израил е осквернен.

11

И за тебе, Юдо, се определи жетва, Когато върна людете Си от плен.