Осия 5

1

Чуйте това, свещеници, Внимавайте, доме Израилев, И дайте ухо, доме царев; Защото има присъда против вас; Понеже станахте[ като] примка в Масфа, И, [като] мрежа простряна върху Тавор.

2

Бунтовниците дълбоко потънаха в разврат; Но Аз ги изобличавам всички.

3

Аз познавам Ефрема, И Израил не е скрит от Мене; Защото [и] сега блудствуваш Ефреме, И Израил е осквернен.

4

Делата им не ги оставят да се върнат при своя Бог; Защото блуднически дух има дълбоко в тях, И те не познават Господа.

5

Гордостта на Израиля свидетелствува пред лицето му; Затова Израил и Ефрем ще се препъват чрез беззаконието си, И Юда ще се препъва с тях.

6

Със стадата си и с чердите си Ще отидат да търсят Господа; Но няма да Го намерят; Той се е оттеглил от тях.

7

Те се отнесоха коварно към Господа, Защото родиха чада от чужденки; Сега, до новолуние, ще бъдат погълнати те и наследствата им,

8

Затръбете с рог в Гавая, С тръба в Рама; Дайте тревога във Вет-авен - След тебе, Вениамине!

9

Ефрем ще запустее в деня, когато бъде изобличен; Обявих между Израилевите племена онова, което непременно ще стане, [сиреч, че]

10

Понеже Юдовите първенци станаха като ония, които преместват межди, Затова ще излея гнева Си върху тях.

11

Ефрем е насилван, поразен е в съдбата, Защото помисли за добре да следва суетните [идоли];

12

И Аз бях като молец на Ефрема, И като червей на Юдовия дом.

13

Когато Ефрем видя, че боледува, И Юда [видя] раната си, Ефрем отиде при асириеца И [Юда] прати до цар Ярива; Но той не може да ви изцели, Нито да излекува раната ви.

14

Защото Аз ще бъда като лъв на Ефрема, И като млад лъв на Юдовия дом; Аз, да! Аз ще разкъсам и ще си отида; Ще отнеса и не ще има кой да отърве.

15

Ще си отида, ще се върна на мястото Си, Догдето признаят грешката си и потърсят лицето Ми; В скръбта си ще Ме търсят усърдно [казвайки]: