Осия 4

1

Слушайте словото Господно, израилтяни, Защото Господ има спор с жителите на тая земя, Понеже няма вярност, нито милост, Нито знание за Бога по земята.

2

Друго няма освен клетва, лъжа и убийство, Кражба и прелюбодейство; Разбиват [къщи], и кръв допира до кръв.

3

Затова земята ще жалее, И всеки, който живее на нея, ще примре, Тоже и полските зверове и небесните птици; Още и морските риби ще изчезнат.

4

Но никой да се не противи нито да изобличава [другиго]; Защото твоите люде са като ония, които се противят на свещеника.

5

Затова ще се подплъзнеш денем, И с тебе ще се подплъзне и пророка нощем; И Аз ще погубя майката ти.

6

Людете Ми загинаха от нямане знание; Понеже ти отхвърли знанието, То и Аз отхвърлих тебе да Ми не свещенодействуваш; Понеже ти забрави закона на твоя Бог, То и Аз ще забравя твоите чада.

7

Колкото повече се умножиха, толкова повече Ми съгрешаваха! Ще обърна славата им в безчестие.

8

[Свещениците] се хранят с греховете на людете Ми, И прилепяват сърцата си към тяхното беззаконие.

9

И тъй, ще бъде; Каквито людете, такъв е свещеникът; И Аз ще ги накажа за постъпките им, И ще им въздам за делата им.

10

Защото ще ядат, но няма да се насищат; Ще блудствуват, но няма да се размножават; Понеже престанаха да внимават към Господа.

11

Блудство, вино и мъст отнемат разума;

12

Людете Ми се допитват до дървото си, И жезълът им им отговаря; Защото блуднически дух ги е заблудил, И те блудствуват [и въстанаха] изпод [властта на] своя Бог.

13

Жертвуват по върховете на бърдата, И кадят по хълмовете, Под дъбовете, тополите и тервинтите, Защото сянката им е добра; Затова дъщерите ви блудствуват, И снахите ви прелюбодействуват.

14

Няма [особено] да накажа дъщерите ви, когато блудствуват, Или снахите ви, когато прелюбодействуват; Защото самите[ бащи] отиват насаме с блудниците И жертвуват с безчестните жени; Затова неразумните люде ще бъдат съборени.

15

Ако и да блудствуваш ти, Израилю, [Поне] да не беззаконствува Юда; Не дохождайте, прочее, в Галгал, Нито възлизайте във Вет-авен, Нито се кълнете с живота на Господа.

16

Защото Израил упорствува като упорита юница; Сега, прочее, ще ги пасе Господ като агнета в далечни места.

17

Ефрем се е прилепил към идолите; оставете го.

18

Свършиха ли се пировете им, Те съвсем се предадоха на блудство; Обичат да [казват]: Дайте! Първенците му са за срам нему.

19

Вятърът ще го притисне между крилата си; И те ще се посрамят от жертвите си.