Осия 3

1

И Господ ми рече: Иди пак, залюби жена [си], която, ако и да е залюбена от мъжа си, е прелюбодейца, също както Господ люби израилтяните, при все, че гледат към чужди богове и обичат млинове с грозде.

2

И тъй, аз си я наех за петнадесет сребърника, и за кор ечемик и половин кор ечемик.

3

И рекох й: Остани за мене за дълго време; да не блудствуваш, нито да бъдеш жена на другиго, така и аз ще бъда за тебе.

4

Защото израилтяните ще останат за дълго време без цар и без началник, без [идолски] стълб, без ефод и без домашни богове.

5

После израилтяните наново ще потърсят Господа своя Бог и царя си Давида; и в послешните дни ще дойдат със страхопочитание при Господа и при Неговата благост.