Осия 12

1

Ефрем се храни с вятър, и гони източния вятър; Непрестанно умножава лъжите и насилието; Правят завет с асирийците, И занасят дървено масло в Египет!

2

Още, Господ има спор с Юда, И ще накаже Якова според постъпките му, Според делата му ще му въздаде.

3

В утробата той хвана петата на брата си, И като мъж се бори с Бога;

4

Да! бори се с ангел, и преодоля С плач и молба към него. [Бог] го намери във Ветил, и там говори с нас, -

5

Да! Иеова Бог на Силите, Чието паметно име е Иеова.

6

Затова обърни се към твоя Бог, Пази милост и правосъдие, И винаги се надявай на твоя Бог.

7

[Ефрем] е търговец; Неверни везни има в ръката му; Той обича да мами.

8

И Ефрем си рече: Наистина аз се обогатих, Придобих си имот; Досежно всичките ми трудове няма да се намери в мене беззаконие, Което [да се счита] за грях.

9

А Аз съм Господ твой Бог от [времето, когато беше ти в] Египетската земя; Пак ще те заселя в шатри Като в празнични дни.

10

Говорих още и чрез пророците, И явих [им] много видения; И чрез[ думите] на пророците служих си със сравнения.

11

Ето, в Галаад има беззаконие; Станаха съвсем суетни; В Галгал жертвуват юнци; И жертвениците им са [многобройни] като куповете [тор ]В браздите на нивите.

12

А Яков побягна в сирийското поле; Израил е работил за жена, И за жена е пазил [овце],

13

Чрез пророк Господ възведе Израиля от Египет; И чрез пророк той биде опазен.

14

Ефрем разгневи [Бога] много горчиво; Затова ще оставя върху него [пролятата] от него кръв, И неговият Господ ще възвърне укора му върху самия него.