Осия 10

1

Израил е лоза, която се разпростира И дава изобилно плод; Колкото повече бяха плодовете му Толкова повече беше умножил жертвениците си; Колкото по-хубава беше земята му Толкова по-хубави беше направил стълбовете си на идолите.

2

Сърцето им е разделено; Сега ще се окажат виновни; Сам Той ще разкопае жертвениците им. Ще строши стълбовете на идолите им.

3

Сигурно сега ще рекат: Ние нямаме цар, защото не се бояхме от Господа; Що, прочее, би ни ползувал цар?

4

Говорят [празни] думи, Като се кълнат лъжливо когато правят завети; Затова осъждението прониква като отровна плевел В браздите на нивите.

5

Самарийските жители ще се разтреперят Поради телците на Вет-авен; Защото людете му и неговите жреци, Които се хвалеха с него поради славата му, Ще ридаят за него, понеже [славата] се изгуби от него.

6

Тоже и [идолът] ще бъде отведен в Асирия Като подарък на цар Ярива; Ефрем ще бъде засрамен, И Израил ще се посрами от своите разсъждения.

7

Колкото за Самария, царят й се отсече Като пяна отвърху вода.

8

И високите места на Авен, Израилевият грях, ще се съсипят; Тръни и бодили ще поникнат върху жертвениците им; И те ще рекат на планините: Покрийте ни! И на хълмовете: Паднете върху нас!

9

Израилю, ти си съгрешил от дните на Гавая; Там застанаха [и] те; Но битката против беззаконниците не ги стигна в Гавая.

10

Когато желая, ще ги накажа; И племената ще се съберат против тях, Когато бъдат вързани поради двете си беззакония.

11

Ефрем е научена юница, Която обича да вършее; Но Аз ще прекарам [хомот] върху нейния красив врат; Ще впрегна Ефрема; Юда ще оре; Яков ще разбива [определените] му буци.

12

Посейте за себе си по правда, Пожънете с милост, Разработете престоялата си земя; Защото е време да потърсите Господа, Докле дойде и ви научи правда.

13

Орахте нечестие, пожънахте беззаконие, Ядохте плода от лъжата; Защото си уповал на своя си път, На многото си силни мъже.

14

Затова метеж ще се подигне между племената ти, И всичките ти крепости ще се разорят Както Салман разори Вет-арвел в деня на боя, - Когато майката биде смазана заедно с чадата си.

15

Така ще ви стори Ветил Поради крайното ви беззаконие; Рано Израилевият цар съвсем ще се отсече.