Данаил 1

1

В третата година от царуването на Юдовия цар Иоаким дойде вавилонският цар Навуходоносор в Ерусалим и го обсади.

2

И Господ предаде в ръката му Юдовия цар Иоакима и част от съдовете на Божия дом; и той ги занесе в земята Сенаар, в капището на своя бог, и съдовете внесе в съкровищницата на своя бог.

3

И царят заповяда на началника на скопците си Асфеназ да доведе някои от израилтяните, [сиреч], от царския род и от благородните,

4

юноши без никакъв недостатък, красиви на глед, които проумяваха всякаква мъдрост, вещи във [всякакво] знание, такива, които владееха науките и бяха достойни да стоят в царския палат, та да ги учи учението и езика на халдейците.

5

И царят им определи за всеки ден дял от царските изрядни ястия и от виното, което той пиеше, с които да ги хранят три години, за да стоят пред царя след изтичането на [това време].

6

А между тях бяха, от юдейците, Даниил, Анания, Мисаил и Азария,

7

които началникът на скопците преименува, като нарече Даниила Валтасасар, и Анания Седрах, Мисаила Мисах и Азария, Авденаго.

8

Но Даниил реши в сърцето си да не се оскверни от изрядните ястия на царя, нито от виното, което той пиеше; затова помоли началника на скопците да се не оскверни.

9

А Бог направи щото Даниил да придобие благоволение и милост пред началника на скопците.

10

И началникът на скопците рече на Даниила: Аз се боя от господаря си царя, който определи ястието ви и питието ви, да не би да види, че лицата ви са по-малко поправени от [лицата] на юношите вашите връстници, и така да турите главата ми в опасност пред царя.

11

Тогава Даниил рече на надзирателя, когото началникът на скопците беше поставил над Даниила, Анания, Мисаила и Азария:

12

Опитай, моля, слугите си десет дни, [през което време] да ни се даде зеленчук да ядем и вода да пием;

13

после нека се прегледат пред тебе нашите лица и лицата на юношите, които ядат от изрядните ястия на царя; и според каквото видиш постъпи със слугите си.

14

И той ги послуша в това нещо, и ги опита десет дни.

15

И на края на десетте дни техните лица изглеждаха по-красиви и по-пълни отколкото [лицата] [на] всичките юноши, които ядяха от изрядните ястия на царя.

16

И тъй, надзирателят отнемаше от тях изрядното ястие и виното, което трябваше да пият, и им даваше зеленчук.

17

А на тия четири юноша Бог даде знание и разум във всяко учение и мъдрост; и Даниил можеше да проумява всички видения и сънувания.

18

И на края на дните, когато царят бе заповядал да ги въведат, началникът на скопците ги въведе пред Навуходоносора.

19

И като разговаря с тях царят, между всички тях не се намери подобен на Даниила, Анания, Мисаила и Азария; затова те стояха пред царя.

20

И във всяко дело, [което изискваше] мъдрост и проумяване, за което царят ги попита, намери ги десет пъти по-добри от всичките врачове и вражари, които бяха в цялото му царство.

21

И Даниил остана до първата година на цар Кира.