Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1940

Езекил 7

1

При това, Господното слово дойде към мене и казваше:

2

А ти, сине човешки, [слушай], Така казва Господ Иеова към Израилевата земя: Край! краят дойде На четирите краища на страната.

3

Сега е дошъл краят върху тебе; Защото ще изпратя гнева Си върху тебе, Ще те съдя според постъпките ти, И ще възвърна върху тебе всичките ти мерзости.

4

Окото ми не ще те пощади, Нито ще [ти] покажа милост; Но ще възвърна върху тебе постъпките ти, И [въздаянията ти] за твоите мерзости ще бъдат всред тебе; И ще познаете, че Аз съм Господ.

5

Така казва Господ Бог Иеова: Зло, едно небивало зло, ето, иде;

6

Краят дойде, краят дойде, Бди против тебе; ето, настъпи.

7

Присъдата ти дойде върху тебе, който живееш в [тая] земя; Времето дойде, денят наближи, [Ден на] смущение по планините, а не на възклицание.

8

Сега скоро ще излея върху тебе яростта Си, И ще изчерпя гнева Си върху тебе; Ще те съдя според постъпките ти, И ще възвърна върху тебе всичките ти мерзости.

9

Окото Ми няма да пощади, Нито ще покажа милост; Ще ти въздам според постъпките ти И [въздаянията] [за] твоите мерзости ще бъдат всред тебе; И вие ще познаете, че Аз, Който [ви] поразявам, съм Господ.

10

Ето, денят, ето, иде! Твоята присъда се яви! Жезълът се разцъфтя, гордостта поникна!

11

Насилието порасна в тояга за беззаконието [им]; Нищо не [ще остане] от тях, Нито от това множество, Нито от имота им; И няма да [остане] великолепие между тях.

12

Времето дойде, денят наближи; Който купува да се не радва; И който продава да не жали; Защото има гняв върху цялото това множество.

13

Защото продавачът няма да притежава наново продаденото [от него], Ако и да е останал жив; Понеже видението относно цялото това множество няма да се отмени, Нито ще утвърди някой себе си Чрез беззаконния си живот.

14

Затръбиха и приготвиха всичко, Но никой не отива на боя; Защото Моят гняв е върху цялото това множество.

15

Ножът е вън, а морът и гладът вътре; Който е на нивата ще умре от нож; А който е в града, глад и мор ще го погълнат.

16

А ония от тях, които избягнат, като се избавят Ще бъдат по планините като гълъбите по долините, Всичките плачещи, всеки за беззаконието си.

17

Всички ръце ще ослабват, И всички колена ще станат като вода.

18

Ще се препашат с вретище, И ужас ще ги покрие; Срам ще има по лицата на всичките, И плешивост по главите на всички тях.

19

Среброто си ще хвърлят по улиците, И златото им ще [им] бъде като нечисто нещо; Среброто и златото им не ще могат да ги избавят В деня на гнева Господен; Те няма да наситят душите си, нито да напълнят червата си; Защото о тях се спънаха [и паднаха] в беззаконието си.

20

[Господ] постави славното Си украшение, за да се гордеят с него; Но те направиха в него образите на своите мерзости, На омразните си [идоли]; Затова Аз го обръщам в нещо нечисто за тях.

21

Ще го предам в ръцете на чужденци за плячка, И на нечестивите на земята за корист; И те ще го омърсят;

22

И като отвърна лицето Си от тях, Те ще омърсят светилището Ми, И грабители ще влязат в него и ще го омърсят.

23

Направи верига; Защото земята е пълна с кървави престъпления, И градът е пълен с насилие.

24

Затова ще докарам най-злите от народите, И те ще [се] завладеят къщите им; Ще направя да престане и гордостта на силните; И светите им места ще се омърсят.

25

Погибел иде; Ще потърсят мир, но не ще има,

26

Бедствие след бедствие ще дохожда, И слух след слух ще пристига; Тогава ще поискат видение от пророк; Но поуката ще се изгуби от свещеника, И съветът от старейшините.

27

Царят ще жалее, Първенецът ще се облече в смайване, И ръцете на людете на страната ще ослабват. Според постъпките им ще им направя, И според заслужването им ще ги съдя; И ще познаят, че Аз съм Господ.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940