Езекил 48

1

А ето имената на племена [почвайки] от северния край, покрай пътя за Етлон, до прохода на Емат и Асаренан (при предела на Дамаск, северно край Емат). И [племената] ще имат страните си към изток и към запад. Дан [ще има] един [дял].

2

А до Дановата граница, от източната страна до западната страна, Асир [ще има] един [дял].

3

А до Асировата граница, от източната страна до западната страна, Нефталим [ще има] един [дял].

4

А до Нефталимовата граница, от източната страна до западната страна, Манасия [ще има] един дял.

5

А до Манасиевата граница, от източната страна до западната страна, Ефрем [ще има] един [дял].

6

А до Ефремовата граница, от източната страна до западната страна, Рувим [ще има] един [дял].

7

А до Рувимовата граница, от източната страна до западната страна, Юда [ще има] един [дял].

8

И до Юдовата граница, от източната страна до западната страна, да бъде приносът, който ще посветите, двадесет и пет хиляди [тръстики] широк, а дълъг колкото всеки от [другите] дялове от източната страна до западната страна; и светилището да бъде всред него.

9

Приносът, който ще посветите Господу да бъде двадесет и пет хиляди [тръстики] на длъж и десет хиляди на шир.

10

И тоя свет принос да бъде за тях, за свещениците, [дълъг] към север двадесет и пет хиляди [тръстики], широк към запад десет хиляди, широк и към изток десет хиляди, а дълъг към юг двадесет и пет хиляди; и Господното светилище ще бъде всред него.

11

Това да бъде за осветените свещеници от Садоковите потомци, които пазиха заръчването Ми и не се заблудиха, когато израилтяните се заблудиха, както се заблудиха левитите.

12

И тоя посветен принос от приноса на земята ще им бъде пресвет до предела на левитите.

13

И съответстващ на границата на свещениците, левитите ще имат [дял] двадесет и пет хиляди [тръстики] дълъг и десет хиляди широк; цялата дължина да бъде двадесет и пет хиляди, и широчината десет хиляди.

14

От него да не продават, нито да го дават в размяна, нито да предадат на други земните първаци; защото [делът им] е свет Господу.

15

А петте хиляди [тръстики], които остават в широчината срещу двадесет и петте хиляди, да бъдат за обща употреба, за града, за живеене и за пасбища; а градът да бъде всред него.

16

И ето мерките му: северната страна четири хиляди и петстотин [тръстики], южната страна четири хиляди и петстотин, източната страна четири хиляди и петстотин, и западната страна четири хиляди и петстотин.

17

И пасбищата на града да бъдат на север двеста и петдесет, на юг двеста и петдесет, на изток двеста и петдесет, и на запад двеста и петдесет.

18

И остатъкът от дължината, съответствуващ на светия принос, ще бъде десет хиляди [тръстики] на изток, и десет хиляди на запад; ще съответствува на светия принос; и рожбите му ще бъдат за храна на ония, които слугуват в града.

19

Ония от всичките Израилеви племена, които слугуват в града, да го обработват.

20

Цялото посветено място да бъде двадесет и пет хиляди [тръстики] на двадесет и пет хиляди; четвъртит ще направите светия принос, включително градското притежание.

21

И остатъкът да бъде за княза, от двете страни на светия принос и на градското притежание, пред посветеното място от двадесет и петте хиляди [тръстики] към източната граница, а на запад пред двадесет и петте хиляди към западната граница, съответстващ на всеки от дяловете; това да бъде за княза. А светият принос със светилището на дома ще бъде всред него.

22

И така, [мястото] от притежанието на левитите и от притежанието на града, като е по средата между границата на Юда и границата на Вениамина, ще бъде на княза; на княза ще бъде.

23

А колкото за останалите племена: от източната страна до западната страна Вениамин [ще има] един [дял].

24

А до Вениаминовата граница, от източната страна до западната страна, Симеон [ще има] един [дял].

25

А до Симеоновата граница, от източната страна до западната страна, Исахар [ще има] един [дял].

26

А до Исахаровата граница, от източната страна до западната страна, Завулон [ще има] един [дял].

27

А до Завулоновата граница, от източната страна до западната страна, Гад [ще има] един [дял].

28

А до Гадовата граница, на южната страна към юг, границата да бъде от Тамар до водата на Мерива Кадис, и през [египетския] поток до голямото море.

29

Тая е земята, която ще разделите с жребие на Израилевите племена в наследство, и тия са дяловете на всяко от тях, казва Господ Иеова.

30

А ето предградията на града: на северната страна четири хиляди и петстотин [тръстики] по мярка;

31

а градските порти да [се наричат] с имената на Израилевите племена; три [от] портите [да гледат] към север - Рувимовата порта една, Юдовата порта една и Левиевата порта една;

32

и на източната страна четири хиляди и петстотин [тръстики], и три порти - Иосифовата порта една, Вениаминовата порта една и Дановата порта една;

33

и на южната страна четири хиляди и петстотин [тръстики] по мярка, и три порти - Симеоновата порта една, Исахаровата порта една и Завулоновата порта една;

34

а на западната страна четири хиляди и петстотин [тръстики], и три порти - Гадовата порта една, Асировата порта една и Нефталимовата порта една.

35

Окръжността да бъде осемнадесет хиляди [тръстики]; и от оня ден името на града ще бъде Иеовашама.