Езекил 45

1

При това, когато делите земята с жребие за наследство, отделете свет дял от земята за принос на Господа; дължината му да бъде дължина от двадесет и пет хиляди [тръстики], а широчината му десет хиляди; целият му предел да бъде свет околовръст.

2

От тоя [дял] да се определи за светилището [място] петстотин [тръстики дълго] и петстотин [широко], четвъртито наоколо, и петдесет лакти за предместието около него.

3

И тъй според тая мярка да отмериш [място] двадесет и пет хиляди дълго и десет хиляди широко; и в него да бъде светилището, пресветото [място].

4

Това да бъде свет дял от [Израилевата] земя за свещениците, служителите в светилището, които се приближават да служат Господу; нека им бъде място за къщи, и свето място за светилището.

5

И левитите да имат за себе си, като служителите на дома, [едно място] двадесет и пет хиляди дълго и десет хиляди широко за свое притежание, за градове, в които да живеят.

6

И за притежание на града дайте [едно място] пет хиляди широко и двадесет и пет хиляди дълго, покрай принесения свети дял; това да бъде за целия Израилев дом.

7

А за княза [да има дял] от двете страни на светия дял и на градското притежание, пред светия дял и пред градското притежание, от западната страна към запад, и от източната страна към изток; и дължината от западната [му] граница до източната [му] граница да бъде според [дължината на] всеки един от дяловете.

8

[Тоя дял] от земята да бъде негово притежание в Израил; и князете Ми да не угнетяват вече людете Ми, а да дадат [останалото от] земята на Израилевия дом според племената им.

9

Така казва Господ Иеова: Да ви е доволно, князе Израилеви; отдалечете насилието и грабителството, и извършвайте съдба и правда; престанете да изпъждате людете Ми [от притежанията им], казва Господ Иеова.

10

Имайте прави везни, права ефа и прав ват.

11

Ефата и ватът нека имат същия обем, тъй щото ватът да побира една десета от кора и ефата една десета от кора; обемът им да се определя от кора.

12

И сикълът нека бъде двадесет гери; двадесет сикла, двадесет и пет сикла, и петнадесет сикла нека бъде мнаса ви.

13

Ето приносът, който ще принасяте: Шестата част на ефа от един кор жито; така и от ечемика да давате шестата част на ефа от един кор.

14

А относно правилото за дървеното масло, [от един] ват масло [принасяйте] десетата част на ват от един кор, [който е] един хомер от десет вати; защото десет вати са един хомер.

15

И от добре напоените Израилеви пасбища [принасяйте] и по едно агне от [всяко] стадо от двеста, които да бъдат за хлебен принос, за всеизгаряне, и за примирителен принос, за да се прави умилостивение за тях, казва Господ Иеова.

16

Всичките люде от [Израилевата] земя нека дават тоя принос на княза в Израиля.

17

А на княза ще принадлежи да дава всеизгарянията, хлебните приноси и възлиянията в празниците, в новолунията и в съботите, във [време на] всичките определени празници на Израилевия дом; тоя нека приготвя приноса за грях, хлебния принос, всеизгарянето и примирителните приноси, за да прави умилостивение за Израилевия дом.

18

Така казва Господ Иеова: В първия [месец], на първия [ден] от месеца, да вземеш юнец без недостатък, и [с него] да очистиш светилището.

19

Свещеникът нека взема от кръвта на приноса за грях, и нека я тури върху стълбовете на вратите на дома, върху четирите ъгъла на полицата на олтара, и върху стълбовете на портата на вътрешния двор.

20

Така да правиш и на седмия ден от месеца за всекиго, който съгрешава от незнание, и за простия; така ще правите умилостивение за дома.

21

В първия [месец], на четиринадесетия ден от месеца, да ви бъде пасхата, седемдневен празник, безквасен хляб да се яде.

22

И в същия ден нека приготви князът за себе си и за всичките люде на [Израилевата] земя юнец в принос за грях.

23

И през седемте дни на празника нека приготвя всеизгаряне Господу, по седем юнеца и по седем овена без недостатък всеки ден през седемте дни, тоже и козел всеки ден в принос за грях.

24

И за хлебен принос нека приготвя по една ефа за всеки юнец, и по една ефа за всеки овен, и по един ин дървено масло за всяка ефа.

25

В седмия [месец], на петнадесетия ден от месеца, през седемте дни на празника, нека приготвя същото според [определеното за] приноса за грях, за всеизгарянето, и за хлебния принос, и за дървеното масло.