Езекил 42

1

Тогава ме изведе във външния двор при пътя към север: и заведе ме в стаята, която бе срещу отделеното място, и срещу зданието към север.

2

В лицето му, което беше сто лакти дълго, имаше северната врата; а широчината му бе петдесет лакти.

3

Срещу двадесетте [лакти], които принадлежаха на вътрешния двор, и срещу пода, който принадлежеше на външния двор, имаше галерия срещу галерия на третия етаж.

4

И пред стаите имаше коридор десет лакти широк навътре, - път сто лакти дълъг; и вратите на [стаите] бяха към север.

5

А най-горните стаи бяха по-тесни, понеже галериите отнемаха от тях повече отколкото от долните и средните етажи на зданието.

6

Защото те бяха на третия етаж, и нямаха стълбове като стълбовете на дворовете; затова [най-горният етаж] се стесняваше повече нежели най-долният и средният [етаж], [почвайки] от земята.

7

И на външната стена, която бе от страните на стаите, към външния двор, пред стаите, дължината бе петдесет лакти.

8

Защото дължината на стаите, които бяха във външния двор беше петдесет лакти; и, ето, пред храма имаше сто лакти.

9

А под тия стаи, беше входът от изток като се отива към тях от външния двор.

10

Стаите бяха в дебелината на дворовата стена към изток, пред отделеното място, и пред зданието.

11

И коридорът пред тях беше на глед като коридора пред стаите, които бяха към север; имаха еднаква дължина и широчина; и всичките им изходи бяха според техните кроежи и според техните врати.

12

И като имаше врати на стаите, които бяха към юг, така имаше и врата гдето почваше коридорът, коридорът право срещу стената към изток като се влиза в тях.

13

Тогава ми рече: Северните стаи и южните стаи, които са пред отделеното място, са светите стаи, гдето свещениците, които се приближават при Господа, ще ядат пресветите неща; и хлебния принос, приноса за грях и приноса за престъпление; защото мястото е свето.

14

Когато свещениците влизат [в храма], да не излизат от светото място във външния двор, но там да слагат дрехите, с които служат, защото са свети; а когато обличат други дрехи, тогава да се приближават при онова, което принадлежи на людете.

15

А като свърши измерванията на дома отвътре, изведе ме през портата, която гледа към изток, и измери [дома] околовръст.

16

Като измери източната страна с тръстикова мярка, тя беше петстотин тръстики, [измерена] наоколо с тръстиковата мярка.

17

Като измери северната страна, тя беше петстотин тръстики, [измерена] наоколо с тръстиковата мярка.

18

Измери южната страна с тръстиковата мярка; тя беше петстотин тръстики.

19

После се обърна към западната страна и я измери с тръстиковата мярка; тя беше петстотин тръстики.

20

Измери го от четирите страни. Имаше и стена околовръст, дълга петстотин [тръстики] и широка петстотин [тръстики], за да отделя светото от несветото [място].