Езекил 4

1

И ти, сине, човешки, вземи си тухла, тури я пред себе си, и начертай на нея града Ерусалим.

2

И постави обсада против него, съгради укрепления против него, и издигни могили против него; разположи още стан против него, и постави стеноломи против него от всяка страна.

3

Вземи си и желязна плоча, тури я като желязна стена между тебе и града, и насочи лицето си против него, и той ще бъде обсаден; и ти постави обсада против него. Това ще бъде знамение на Израилевия дом.

4

Тогава легни на лявата си страна, и положи на нея беззаконието на Израилевия дом; колкото дни лежиш на нея ще носиш беззаконието им.

5

Защото Аз определих годините на беззаконието им да ти бъдат [съответствено] число дни - триста и деветдесет дни, така ще носиш беззаконието на Израилевия дом.

6

И като навършиш тия, тогава легни на дясната си страна и носи беззаконието на Юдовия дом четиридесет дни; по един ден ти определих за всяка година.

7

И насочи лицето си към обсадата на Ерусалим, с гола мишца, и пророкувай против него.

8

И, ето, ще туря на тебе връзки, и няма да се обърнеш от едната си страна на другата догдето не навършиш дните, през които ще го обсаждаш.

9

Вземи си и пшеница и ечемик, боб и леща, просо и бяло жито, и като ги туриш в един съд направи си от тях хлябове; и колкото дни лежиш на страната си, триста и деветдесет дни, яж от тях.

10

И храната, която ще ядеш, да бъде с теглилка, двадесет сикли на ден; от време на време да ядеш от тях.

11

Също и вода с мярка да пиеш, по една шеста от ин [на ден]; от време на време да пиеш.

12

Да ги ядеш като ечемичени пити, и да ги печеш с човешки нечистотии пред очите им.

13

И Господ рече: Така ще ядат израилтяните хляба си омърсен между народите дето ще ги изпъдя.

14

Тогава аз рекох: Ах! Господи Иеова, ето, душата ми не се е омърсила; понеже от младостта си до сега не съм ял мърша или разкъсано от звяр, нито е влязло някога в устата ми мръсно месо.

15

Тогава ми рече: Виж, давам ти говежди нечистотии вместо човешки нечистотии; с тях опечи хляба си.

16

Рече ми още: Сине човешки, ето, Аз ще строша подпорката от хляба в Ерусалим; те ще ядат хляб с теглилка и икономично, и смаяни ще пият вода с мярка.

17

[Това ще направя] за да се лишат от хляб и вода, и да се гледат един други смаяни, и да се изнурят в беззаконието си.