Езекил 28

1

Пак Господното слово дойде към мене и рече:

2

Сине човешки, речи на тирския княз: Така казва Господ Иеова: Понеже се е надигнало сърцето ти, и ти си рекъл: Аз съм бог, седя на Божието седалище всред моретата; а пък ти си човек, а не бог, ако и да си поставил сърцето си като, че е Божие сърце;

3

(ето, ти си по-мъдър от Даниила; никаква тайна не се укрива от тебе;

4

с мъдростта и разума си ти си придобил богатство за себе си, и придобил си злато и сребро в съкровищниците си;

5

с голямата си мъдрост ти си придобил богатството си чрез търговията си, и сърцето ти се е надигнало поради богатството ти);

6

затова, така казва Господ Иеова: Понеже си поставил сърцето си, като че е Божие сърце,

7

затова, ето, ще докарам против тебе чужденци, страшните между народите; и ще изтеглят сабите си против красивите [произведения] на твоята мъдрост, и ще помрачат блясъка ти;

8

ще те смъкнат в ямата; и ще умреш както умират убитите, всред моретата.

9

Тогава ще кажеш ли пред онзи, който те убива: Аз съм бог? Но ти си човек, а не бог, в ръката на онзи, който те убива.

10

Ще умреш от ръката на чужденците както умират необрязаните; защото Аз го изрекох, казва Господ Иеова.

11

При това, Господното слово дойде към мене и рече:

12

Сине човешки, дигни плач за тирския цар, и кажи му: Така казва Господ Иеова: Ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен по хубост.

13

Ти бе в Божията градина, в Едем; ти бе обсипан с всякакви скъпоценни камъни: със сард, топаз, диамант, хрисолит, оникс, яспис, сапфир, антракт, смарагд и със злато; направата на тъпанчетата и на свирките ти е била приготвена за тебе в деня, когато си бил създаден.

14

Ти беше херувим помазан за да засеняваш; и Аз те поставих [така щото] беше на Божия свет хълм; ти ходеше всред огнените камъни.

15

Ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден, догдето се намери беззаконие в тебе.

16

От много голямата ти търговия напълниха [всичко] всред тебе с насилие, и ти съгреши; затова те отхвърлих като скверен от Божия хълм, и те изтребих отсред огнените камъни, херувиме засеняващи!

17

Сърцето ти се надигна поради хубостта ти; ти разврати мъдростта си поради блясъка си; Аз те хвърлих на земята, изложих те пред царете, за да те гледат.

18

Ти омърси светилищата си чрез многото си беззакония, чрез неправедната си търговия; затова извадих огън изсред тебе, който те изяде, и те обърнах на пепел по земята пред очите на всички, които те гледат.

19

Всички, които те познаваха между племената, се удивиха на тебе; ужас си станал, и не ще те има до века.

20

И Господното слово дойде към мене и рече:

21

Сине човешки, насочи лицето си към Сидон, и пророкувай против него като речеш:

22

Така казва Господ Иеова: Ето, Аз съм против тебе, Сидоне, и ще си придобия слава всред тебе; и когато извърша съдби в него, и се осветя чрез него, тогава ще познаят, че Аз съм Господ.

23

Защото ще изпратя в него мор и кръв в улиците му; и убитите ще паднат всред него от нож [дошъл] в него отвред; и ще познаят, че Аз съм Господ.

24

И между всички, които са около тях, не ще остане за Израилевия дом бодлива къпина или мъчителен трън, каквито им напакостяваха; и ще познаят, че Аз съм Господ Иеова.

25

Така казва Господ Иеова: Когато събера Израилевия дом от племената, между които са разпръснати, и се осветя чрез тях пред очите на народите, тогава ще живеят в своята земя, която дадох на слугата Си Якова.

26

Ще живеят в нея безопасно, да! ще построят къщи и ще насадят лозя; и ще живеят безопасно, когато извърша съдби върху всичките около тях, които са им напакостили; и ще познаят, че Аз съм Господ техният Бог.