Езекил 27

1

Пак Господното слово дойде към мене и рече:

2

И ти сине човешки, дигни плач за Тир, и кажи на Тир:

3

Ти, който седиш при входа на морето, който търгуваш с народите в много острови, така казва Господ Иеова: Тире, ти си рекъл: Аз съм съвършен по хубост.

4

Пределите ти са всред моретата; ония, които те съградиха, направиха съвършена хубостта ти.

5

Направиха всичките дъски [на корабите] ти от санирски елхи; взеха кедри от Ливан за да ти направят мачти.

6

Направиха веслата ти от васански дъбове; направиха седалищата ти от слонова кост и букс от китайските острови.

7

От висон с везана работа от Египет беше платното ти, за да ти служи за знаме; синьо и мораво, от островите на Елиса, бе покрова ти.

8

Жителите на Сидон и на Арвад бяха твоите веслари; твоите мъдри, които бяха в тебе, Тире, бяха кормчиите ти.

9

Старейшините на Гевал и мъдрите му насмоляваха в тебе [корабите ти]; всичките морски кораби и моряците им бяха в тебе за да вършат търговията ти.

10

Персийци, лидийци и ливийци бяха твоите войници, твоите военни мъже; в тебе окачваха щитове и шлемове; те ти придаваха великолепие.

11

Арвадските мъже с войската ти бяха изоколо на стените ти, адгамадците на кулите ти; окачваха щитовете си изоколо на стените ти; те направиха съвършена хубостта ти.

12

Тарсис търгуваше с тебе с изобилие от всякакво богатство; със сребро, желязо, калай и олово търгуваха за твоите стоки.

13

Яван, Тувал и Мосох търгуваха с тебе; за твоите стоки разменяха човешки души и медни съдове.

14

Ония от дома Тогарма търгуваха за стоките ти с коне, военни коне и мъски.

15

Деданските мъже търгуваха с тебе; търговията на много острови бе в ръката ти: докарваха ти в размяна слонова кост и ебен.

16

Сирия търгуваше с тебе поради многото ти изделия; даваше за стоките ти антракс и мораво, везано и висон, корали и рубини.

17

Юда и Израилевата земя търгуваха с тебе; даваха за стоките ти менитско жито, сухари и мед, масло и балсама.

18

Дамаск търгуваше с тебе поради многото ти изделия, с изобилие от всяко богатство, с хелвонско вино и с бяла вълна.

19

Ведан и Яван даваха прежда за стоките ти. Изработено желязо, касия и [благоуханна] тръстика бяха между стоките ти.

20

Дедан търгуваше с тебе със скъпи платове за колесници.

21

Аравия и всичките кидарски първенци бяха търговци в тебе, и търгуваха с тебе с агнета, овци и козли.

22

Търговците на Шева и на Раама търгуваха с тебе, и даваха за стоките ти всякакво изрядно благоухание, всякакви скъпоценни камъни и злато.

23

Харан, Хане и Еден, търговците на Шева, Асур и Хилмад търгуваха с тебе.

24

Тия търгуваха с тебе с отбрани стоки, с бали от синя и везана изработка, и с ковчези богати облекла, вързани с въжа и направени от кедър. [Тия бяха] между търговците ти.

25

Тарсийските кораби обикаляха с търговията ти; и ти стана пълен и бе твърде славен всред моретата.

26

Твоите веслари те заведоха в големи води; но източният вятър те разби всред моретата.

27

Богатството ти и стоките ти, търговията ти и моряците ти, кормчиите ти и които насмоляваха [корабите] ти, разменителите на стоките ти и всичките военни мъже, които са в тебе, с всичкото множество, което е всред тебе, ще паднат всред моретата в деня на погибелта ти.

28

Предместията ще се потресат от гласа на писъка на твоите кормчии.

29

И всичките веслари, моряците и всичките морски кормчии ще слязат из корабите си, ще застанат на земята,

30

и ще извикат с глас над тебе, ще писнат горко, ще посипят пръст на главите си, и ще се валят в пепелта;

31

ще оплешивеят съвсем поради тебе, ще се опашат с вретище, и ще плачат за тебе с душевна горест, с горчиво ридание.

32

И в риданието си ще дигнат плач за тебе, и като плачат за тебе ще рекат: Кой е бил като Тир, който загина всред морето?

33

Когато стоките ти излизаха из моретата, ти насищаше много племена; с голямото си богатство и търговия, ти обогатяваше земните царе.

34

Сега като си разбит в моретата, в дълбочината на водите, търговията ти и всичкото ти множество паднаха всред тебе.

35

Всичките жители на островите се удивиха за тебе, и царете им ужасно се уплашиха; лицата им побледняха от страх.

36

Търговците между племената подсвирнаха поради тебе; ужас си станал, и не ще те има до века.