Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1940

Езекил 22

1

При това Господното слово дойде към мене и рече:

2

А ти, сине човешки, ще се застъпиш ли, ще се застъпиш ли за кръвопролитния град? Тогава направи го да познае всичките си мерзости.

3

Речи, прочее: Така казва Господ Иеова: О, граде, който проливаш кръв всред себе си, та да дойде времето ти, и правиш кумири за своето осъждение, та да се оскверняваш!

4

Ти стана виновен за кръвта, която си пролял, и си се осквернил с кумирите, които си направил; направил си да наближава [краят на] дните ти, и дошъл си дори до [края на] годините си; затова направих те за укор на народите, и за поругание на всичките страни.

5

Ближните и далечните от тебе ще ти се поругаят, ти който си прочут по мерзост и изобилваш с безмирие.

6

Ето, Израилевите първенци са били в тебе за да проливат кръв, всеки според силата си.

7

В тебе са презирали баща и майка; всред тебе са постъпили насилствено към чужденеца; в тебе са угнетявали сираче и вдовица.

8

Презирал си светите Ми вещи и си осквернявал съботите Ми.

9

В тебе е имало мъже клеветници за да проливат кръв; в тебе [е имало ония, които] са яли по планините; всред тебе са вършили разврат.

10

В тебе са откривали бащината си голота; в тебе са обезчестявали жена отлъчена поради нечистотата й.

11

Един е извършил гнусота с жената на ближния си; друг е осквернил нечестиво снаха си; а друг в тебе е обезчестил сестра си, дъщеря на баща си.

12

В тебе са вземали подкупи за да проливат кръв; ти си вземал лихва и придобивка; и с насилие си се обогатявал от ближните си; а Мене си забравил, казва Господ Иеова.

13

Ето, затова плеснах с ръце поради безчестната печалба, която си събрал, и поради кръвта, която бе всред тебе.

14

Ще издържи ли сърцето ти, или ще имат ли сила ръцете ти, в дните когато Аз ще се разправя с тебе? Аз Господ изговорих това, и ще го извърша.

15

Ще те разпръсна между народите и разсея по страните, та ще изчистя от тебе като с огън нечистотата ти.

16

И ще бъдеш омърсен в себе си пред народите; и ще познаеш, че Аз съм Господ.

17

И Господното слово дойде към мене и рече:

18

Сине човешки, Израилевият дом ми стана шлак; те всички са мед и калай, желязо и олово всред пещта; те са шлак от сребро.

19

Затова, така казва Господ Иеова: Понеже вие всички станахте шлак, ето, за това ще ви събера всред Ерусалим.

20

Както събират всред пещта среброто и медта, желязото, оловото и калая, за да раздухат огъня върху тях та да ги стопят, така в гнева Си и в яростта Си ще ви събера, и ще ви туря там и ви разтопя.

21

Да! Ще ви събера, и с огнения Си гняв ще духна върху вас, та ще се разтопите всред него.

22

Както се топи среброто в пещта, така ще се разтопите вие всред него, и ще познаете, че Аз Господ излях яростта Си върху вас.

23

И Господното слово дойде към мене и рече:

24

Сине човешки, кажи й: Ти си земя, която не се е очистила, и върху която не е валяло дъжд в деня на негодуванието.

25

Всред нея има заговор от пророците й; те поглъщат души като лъв, който реве и граби лова; вземат съкровища и скъпоценни вещи; умножиха [числото на] вдовиците всред нея.

26

Свещениците й престъпваха закона Ми и оскверняваха светите Ми вещи; не правеха разлика между свето и скверно, нито показваха на хората различието между нечисто и чисто; и криеха очите си от съботите Ми; и Аз съм осквернен всред тях.

27

Първенците всред нея са като вълци, които грабят лов, за да проливат кръв, за да погубват души, за да се обогатяват несправедливо.

28

И пророците й я мажеха с кал, като виждаха за тях суетни [видения] и пророкуваха лъжи, думайки: Така казва Господ Иеова, когато Господ не бе говорил.

29

Людете на [тая] земя прибягваха до притеснение и грабеха насилствено, да! угнетяваха сиромаха и немощния, и притесняваха чужденеца неправедно.

30

И като потърсих между тях мъж, който би издигнал ограда и би застанал в пролома пред Мене заради страната, та да я не разоря, не намерих.

31

Затова излях негодуванието Си върху тях, довърших ги с огнения Си гняв, и възвърнах върху главите им техните постъпки, казва Господ Иеова.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940