Езекил 21

1

И Господното слово дойде към мене и рече:

2

Сине човешки, насочи лицето си към Ерусалим, и направи да капне [словото ти] към светите места и пророкувай против Израилевата земя;

3

и кажи на Израилевата земя: Така казва Господ: Ето, Аз съм против тебе, и като изтегля ножа Си из ножницата ще отсека от тебе и праведния и нечестивия.

4

Прочее, понеже ще отсека от тебе и праведния и нечестивия, за това ножът Ми ще излезе из ножницата си против всяка твар, от юг до север;

5

и всяка твар ще познае, че Аз Господ изтеглих ножа Си из ножницата му; няма да се върне вече.

6

Затова ти, сине човешки, въздъхни; със съкрушен кръст и с огорчение въздъхни пред тях.

7

И когато ти рекат: Защо въздишаш? кажи: Поради известието, че иде; всяко сърце ще се стопи, всичките ръце ще ослабват, всеки дух ще примре, и всичките колена ще станат като вода; ето, иде, и ще се сбъдне, казва Господ Иеова.

8

И Господното слово дойде към мене и рече:

9

Сине човешки, пророкувай, казвайки: Така казва Господ: Речи: Меч! меч се остри, още се излъсква;

10

остри се за да извърши голямо клане; излъсква се за да лъщи. Можем ли, прочее, да се веселим? [Това е] жезълът на сина ми, който презира всяко дърво.

11

Даде се да се излъска за да се държи в ръка; тоя меч е наострен и излъскан за да се даде в ръката на погубителя.

12

Извикай и излелекай, сине човешки, защото той е върху людете Ми, върху всичките Израилеви първенци; ужас нападна людете Ми поради меча; затова, удари го по бедрото си;

13

Защото има изпитание; и какво ако и презиращият жезъл не би съществувал вече, казва Господ Иеова?

14

Ти, прочее, сине човешки, пророкувай и изпляскай с ръце; и нека мечът удвои, нека мечът утрои, [числото] на ранените; той е мечът на ранените големци, който ще ви обсади отвред.

15

Нанесох ужаса на меча против всичките им порти, за да се стопи [всяко] сърце, и за да се спъват по-често. Уви! приготви се за да блещи, наточи се за да коли.

16

Стегни се [мечо], нападни надясно; насочи се, нападни наляво; където и да се обърне лицето ти.

17

И Аз ще плесна с ръце и ще удовлетворя яростта Си. Аз Господ изговорих това.

18

Господното слово дойде пак към мене и рече:

19

При това, сине човешки, ти си определи два пътя, за да замине мечът на вавилонския цар; и двата ще излизат от същата земя; и направи показалец, направи го при началото на пътя за града.

20

Определи път за да мине мечът в Рава на амонците и в укрепения Ерусалим в Юда.

21

Защото вавилонският цар се спря при раздвояването на пътя, гдето започват двата пътя, за да почародействува; разтърси стрелите, допита се до терафимите, прегледа черния дроб.

22

В десницата му е жребието за Ерусалим, за да се поставят стеноломи, да се даде заповед за клане, да се издигне глас с възклицание, да се поставят стеноломи срещу портите, да се издигнат могили, да се съградят крепости.

23

Но това ще бъде като суетно чародеяние пред очите на ония, които им се заклеха; обаче той ще им напомни беззаконието, за да се хванат.

24

Затова, така казва Господ Иеова: Понеже направихте да се помни беззаконието ви с откриването на престъпленията ви, тъй щото да се явят греховете ви във всичките ви дела, - понеже направихте себе си да бъдете спомнени, ще бъдете хванати в ръце.

25

А ти, смъртоносно ранени, скверни княже Израилев, чийто ден е настъпил, когато беззаконието [е стигнало] до края си,

26

така казва Господ Иеова: Снеми митрата и свали короната; тя няма вече [да бъде] такава, възвиси смирения, а смири възвисения.

27

Аз ще я катурна, катурна, катурна, та и това няма да трае, докле дойде оня, комуто принадлежи; и [нему] ще я дам.

28

И ти сине човешки, пророкувай като речеш: Така казва Господ Иеова за амонците и за тяхното укоряване. Кажи: Меч, меч е изтеглен, излъскан за да коли, и блестящ за да изтреби,

29

докато те виждат за тебе суетно видение, и докато чародействуват на тебе лъжа, от което ще бъдеш прострян на врата на смъртно ранените нечестивци, чиито ден е настъпил, когато беззаконието [е стигнало] до края си.

30

Върни го в ножницата му. На мястото гдето си бил създаден, в родната ти земя, ще те съдя.

31

Ще излея негодуванието Си върху тебе, с огнения Си гняв ще духна върху тебе, и ще те предам в ръцете на скотски мъже, които са способни да погубят.

32

Ще станеш гориво за огън; кръвта ти ще бъде всред земята [ти]; не ще има вече спомен за тебе; защото Аз Господ изговорих това.