Езекил 16

1

Пак дойде към мене Господното слово и рече:

2

Сине човешки, направи да познае Ерусалим мерзостите си, като речеш:

3

Така казва Господ Иеова на ерусалимската [дъщеря]: Произходът ти и рождението ти е от Ханаанската земя; Баща ти бе амореец, а майка ти хетейка.

4

А при раждането ти, В деня, когато си се родила, пъпът ти не е бил отрязан, Нито си била къпана във вода за да се очистиш, Със сол не си била насолявана, нито в пелени повивана.

5

Око не те е пощадило Та да ти направи някое от тия неща и да те пожали; Но в деня, когато си се родила, Понеже са се погнусили от тебе, Била си изхвърлена по лицето на полето.

6

И когато заминах край тебе и те видях, че се валяше в кръвта си, Рекох ти [като беше] в кръвта си: Да си жива; Да! рекох ти [като беше] в кръвта си: Да си жива.

7

Направих те да нарастеш извънредно, като полската трева; И ти порасна и стана голяма, И достигна превъзходна красота; Гърдите ти се образуваха, и космите ти растяха; Но ти беше гола и непокрита.

8

И когато заминах край тебе и те погледнах, Ето, възрастта ти беше любовна възраст; И тъй, като прострях полата Си върху тебе та покрих голотата ти, Клех ти се и стъпих в завет с тебе, Казва Господ Иеова; и ти стана Моя.

9

Тогава те окъпах с вода; Да! измих кръвта ти от тебе, И помазах те с миро.

10

Облякох те още във везани [дрехи], И те обух с чехли от язовски кожи, Опасах те с висон, И те покрих с копринена покривалка.

11

Украсих те още с накити, Турих гривни на ръцете ти И огърлица около шията ти,

12

Турих и колелце на ноздрите ти, Обеци на ушите ти, И славен венец на главата ти.

13

Така ти се украси със злато и сребро; И дрехите ти бяха от висон, коприна и везано; Ти ядеше чисто брашно, мед и масло; И стана превъзходно красива, И напреднала си дори до царско положение.

14

Ти още се прочу между народите по твоята хубост, Защото тя стана съвършена чрез Моето величие, С което те облякох, казва Господ Иеова.

15

Но поради известността си Ти си уповавала на хубостта си и си блудствувала, И към всеки, който минаваше, си изливала блудството си; и то е станало негово.

16

И взела си от дрехите си, И като си украсила издигнатите си места с пъстри шарки Си блудствувала на тях. [Такова нещо] не е било нито ще бъде.

17

Тоже си взела лъскавите накити От Моето злато и от Моето сребро, което Аз бях ти дал, И като си си направила [от тях] мъжки образи Си блудствувала с тях;

18

Взела си и везаните си дрехи та си ги покрила, И турила си пред тях Моето масло и Моя темян;

19

Също и Моя хляб, който ти дадох, - Чистото брашно, маслото и меда, с които те хранех, - Дори тия си положила пред тях за благоухание. Така стана, казва Господ Иеова.

20

При това, си взела синовете и дъщерите, Които си Ми родила, И тях си им пожертвувала да бъдат изядени. Малко ли бяха [тия] твои блудства

21

Та си заклала [и] чадата Ми, и си ги предала Да бъдат преведени през [огъня] за тях?

22

И във всичките си мерзости и блудства Не си помнила дните на младостта си, Когато ти беше гола и непокрита и се валяше в кръвта си.

23

И над всички [тия] си злини, (Горко, горко ти! казва Господ Иеова),

24

Съградила си за себе си и блудилище, И на всяка улица си направила за себе си издигнато място.

25

На всеки кръстопът си съградила издигнато място, Направила си хубостта си гнусна, И като си разтворила краката си на всеки, който минаваше, Блудствувала си твърде много.

26

Блудствувала си и с египтяните, Едрите си съседи, И като си блудствувала твърде много си Ме разгневила.

27

Ето, прочее, прострях ръката Си върху тебе, Намалих определената ти храна, и те предадох на волята на ония, Които те мразят, - на филистимските дъщери, Които се срамуват от твоите позорни постъпки.

28

Блудствувала си и с асирийците, Защото не си се наситила; Да! блудствувала си с тях, Но пак не си се наситила.

29

При това, блудствувала си твърде много. Дори до оная търговска земя, до Халдейската; И пак нито така си се наситила.

30

Колко е слабо сърцето ти, казва Господ Иеова, Като вършиш всички тия работи, Дело на безочлива блудница!

31

Защото си съградила блудилището си на всеки кръстопът, И си направила издигнатото си място във всяка улица, А [пък] не си станала като блудница, защото си презряла заплата,

32

[Но си била като] жена прелюбодейца, Която приема чужди мъже, вместо своя си.

33

На всичките блудници дават заплата; Но ти даваш даровете си на всичките си любовници, И ги подкупваш, за да дохождат при тебе отвред И да блудствуват с тебе.

34

Тъй че в блудствата ти става с тебе противното на [онова що става с другите] жени, Защото никой не те следва за да блудствува [с тебе]; И понеже ти даваш заплата, а на тебе заплата не дават, [Пак], поради това, става с тебе противното.

35

Затова, чуй, блуднице, словото Господно.

36

Така казва Господ Иеова: Понеже си изливала парите си, И голотата ти се е открила в блудствата ти с любовниците ти, И поради всичките твои мерзостни идоли, И поради кръвта на чадата ти, които си им принесла, -

37

Поради тия неща, ето, Аз ще събера всичките твои любовници, С които си се наслаждавала, И всички, които си възлюбила, Заедно с всички, които си намразила, - Ще ги събера против тебе отвред, И ще им открия голотата ти, За да видят всичката ти голота.

38

И ще те съдя Според както се съдят такива жени, Които прелюбодействуват и проливат кръв; И ще нанеса върху тебе кръвно [наказание] с ярост и ревнование.

39

Тоже ще те предам в ръката им; И те ще съборят блудилището ти, Ще разорят издигнатите ти места, Ще те съблекат още от дрехите ти, Ще отнемат лъскавите ти накити, И ще те оставят гола и непокрита.

40

И ще доведат против тебе много народ, Които ще те убият с камъни И ще те прободат със сабите си.

41

Ще изгорят с огън къщите ти, И ще извършат съдби над тебе пред очите на много жени; И Аз ще те направя да се оставиш от блудството, И няма да даваш вече заплата.

42

Така ще се уталожи яростта Ми против тебе, И ревнованието Ми спрямо тебе ще престане; И Аз ще утихна, и няма вече да се гневя,

43

Понеже не си си спомнила за дните на младостта си, Но си Ме дразнила с всичко това, Затуй, ето, и Аз ще възвърна върху главата ти постъпките ти, Казва Господ Иеова; И няма да извършиш [тоя] разврат Над всичките си мръсни дела.

44

Ето, всеки, който си служи с поговорки, Ще употреби [тая] поговорка против тебе, Като рече: Каквато майката, такава и дъщерята.

45

Ти си дъщеря на майка си, [На оная], която отметна мъжа си и чадата си; Ти си сестра на сестрите си, Които отметнаха мъжете си и чадата си; Майка ви бе хетейка, и баща ви амореец.

46

По-голямата ти сестра е Самария, Тя и дъщерите й, които живеят от ляво ти; А по-малката ти сестра е Содом и дъщерите й, Които живеят отдясно ти.

47

А ти не си ходила [само] по техните пътища, Нито си направила [само] по техните мерзости, Но, като да беше това много малко, Си надминала разврата им във всичките си пътища.

48

В живота Си [се заклевам], казва Господ Иеова, Ни сестра ти Содом направи, ни дъщерите й, Както направи ти и твоите дъщери.

49

Ето що беше беззаконието на сестра ти Содом, Нейното и на дъщерите й: Гордост, пресищане с храна и безгрижно спокойствие; А сиромахът и немощният не подкрепяше;

50

Те се и възгордяха и вършеха мерзости пред Мене; Затуй, като видях това, махнах ги.

51

Също и Самария не е извършила нито половината от твоите грехове; Но ти си извършила много повече мерзости от тях, И оправда сестрите си с всичките мерзости, които си извършила.

52

Ти, която съдеше сестрите си, понеси сега срама си: Поради съгрешенията, които си извършила, по-гнусни от техните, Те са по-праведни от тебе; Затова засрами се и ти, и понеси срама си, Понеже си оправдала сестрите си.

53

И Аз като възвърна техните пленници, Пленниците на Содом и на дъщерите й, И пленниците на Самария и на дъщерите й, [Ще възвърна] тогава и твоите пленници заедно с тях,

54

За да понасяш безчестието си, И да се срамуваш за всичко що си извършила, Като си станала утеха за тях.

55

Когато сестрите ти Содом и дъщерите й се върнат в предишното си състояние, И Самария и дъщерите й се върнат в предишното си състояние, Тогава ще се върнеш и ти и дъщерите ти в предишното си състояние.

56

Защото в дните на гордостта ти [Името на] сестра ти Содом не се чуваше от устата ти,

57

Преди да се открие твоето нечестие, Както [се откри] във времето, когато те укоряваха сирийските дъщери, И всички наоколо тях, [и] филистимските дъщери, Които те презираха отвред.

58

Ти трябва да понесеш [наказанието за] разврата си И мерзостите си, казва Господ.

59

Защото така казва Господ Иеова: Аз ще постъпя с тебе, както постъпи ти, Която си презряла клетвата и нарушила завета.

60

Обаче, ще помня завета Си [Сключен] с тебе в дните на младостта ти, И ще ти утвърдя вечен завет.

61

Тогава ще си спомниш за пътищата си и ще се засрамиш, Когато приемеш сестрите си, по-големите си и по-малките си; И ще ти ги дам за дъщери, Но не по завета [Ми с] тебе.

62

А Моя завет с тебе ще утвърдя; И ще познаеш, че Аз съм Господ,

63

За да си спомниш, и да се засрамиш, И да не отвориш вече устата си от срам, Когато ти простя за всичко що си сторила, Казва Господ Иеова.