Езекил 15

1

И Господното слово дойде към мене и рече:

2

Сине човешки, какво повече е лозовото дърво от кое да е [друго] дърво, Или лозовата пръчка, която е [такава каквито са] и горските дървета?

3

Ще се вземе ли дърво от него за да се направи някаква работа? Или ще вземат ли от него колче за да окачат на него някой съд?

4

Ето, то се хвърля в огъня за гориво; Когато огънят е изял и двата му края, Средата му е опърлена. Ще бъде ли полезно за някоя работа?

5

Ето, когато бе цяло не ставаше за работа; Колко по-малко ще стане за работа, Когато го е изял огънят и е опърлено!

6

Затова, така казва Господ Иеова: Както предадох на огъня за гориво Лозовото дърво между горските дървета, Така ще предам тия, които живеят в Ерусалим.

7

Ще насоча лицето Си против тях; Те ще излязат из огъня, Но огънят ще ги пояде; И когато насоча лицето Си против тях Ще познаете, че Аз съм Господ.

8

И ще предам земята на запустение, Защото станаха престъпници, казва Господ Иеова.