A A A A A
Българска Библия 1940

Езекил 12

1

  Пак Господното слово дойде към мене и рече:

2

  Сине човешки, ти живееш всред дом на бунтовници, които имат очи за да виждат, но не виждат, които имат уши за да чуват, но не чуват; защото са бунтовен дом.

3

  Затова, ти сине човешки, приготви си вещите потребни за преселване, и пресели се денем пред очите им; пресели се от мястото си на друго място пред очите им; негли дадат внимание, ако и да са бунтовен дом.

4

  Изнеси вещите си пред очите им, като вещи за преселване; а привечер излез и сам ти пред очите им, като ония, които отиват на преселване.

5

  Прокопай си стената пред очите им, и изнеси [вещите] през нея.

6

  Пред очите им дигни ги на рамена, и изнеси ги на мръкване. Покрий лицето си та да не видиш земята; понеже те поставих за знамение на Израилевия дом.

7

  И сторих каквото ми бе заповядано; изнесох вещите си денем като вещи за преселване, и привечер си прокопах стената с ръка; и на мръкване ги изнесох пред очите им, като ги дигнах на рамена.

8

  А на утринта Господното слово дойде към мене и рече:

9

  Сине човешки, Израилевият дом, бунтовният дом, не ти ли рече: Що правиш ти?

10

  Кажи им: Така казва Господ Иеова: Това [пророчество] наложено [на тебе се отнася] до княза, който е в Ерусалим, и до всички от Израилевия дом, между които са и те.

11

  Речи: Аз съм знамението за вас, Както сторих аз, така ще стане с тях; В преселение, да! в плен ще отидат.

12

  Князът, който е между тях ще дигне [товар] на рамена На мръкване, и ще излезе; Ще прокопаят стената за да изнасят през нея [вещите му]; Ще покрие лицето си за да не види земята с очите си.

13

  Аз обаче ще простра мрежата Си върху него, И ще се хване в примката Ми; Ще го закарам във Вавилон в Халдейската земя; Но няма да я види, при все че там ще умре.

14

  И ще разсея към всичките ветрища Всички, които са около него да му помагат, И всичките му полкове; И ще изтегля нож след тях.

15

  И ще познаят, че Аз съм Господ, Когато ги разпръсна между народите И ги разсея по [разни] страни.

16

  Обаче неколцина от тях ще оставя [Оцелели] от меча, от глада и от мора, За да изявят всичките си мерзости Между народите гдето отиват; И ще познаят, че Аз съм Господ.

17

  При това, Господното слово дойде към мене и рече:

18

  Сине човешки, яж хляба си с трепет, И пий водата си с треперене и икономично.

19

  И кажи на людете на [тая] земя: Така казва Господ Иеова За жителите на Иерусалим в Израилевата земя: Ще ядат хляба си икономично, И ще пият водата си със смайване, За да запустее земята му, [оголена] от пълнотата си От беззаконието на всички, които живеят в нея.

20

  Населените градове ще запустеят И земята ще се разори; И ще познаете, че Аз съм Господ.

21

  И Господното слово дойде към мене и рече:

22

  Сине човешки, каква е тая поговорка що имате в Израилевата земя, която казва: Дните минават, а никое видение не се сбъдва?

23

  Затова кажи им: Така казва Господ Иеова: Ще направя тая поговорка да престане, И няма вече да се употребява за поговорка в Израиля; Но кажи им: Дните наближават, Тоже и изпълнението на всяко видение.

24

  Защото не ще има вече никакво лъжливо видение, Нито ласкателно предсказване всред Израилевия дом.

25

  Защото Аз съм Господ; Аз ще говоря, И словото, което ще говоря ще се изпълни; Няма да се отлага вече; Защото във вашите дни, бунтовни доме, като изговоря слово Ще го и изпълня, казва Господ Иеова.

26

  Пак дойде към мене Господното слово и рече:

27

  Сине човешки, ето, ония, които са от Израилевия дом, казват: Видението, което той вижда, [ще се изпълни] след много дни, И той пророкува за далечни времена.

28

  Затова кажи им: Така казва Господ Иеова: Ни една от думите Ми не ще се отлага вече; Но словото, което ще говоря, ще се изпълни, Казва Господ Иеова.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940