A A A A A
Българска Библия 1940

Плач Еремиев 5

1

  Спомни си, Господи, какво ни стана; Погледни и виж как ни укоряват.

2

  Наследството ни мина на чужденци, Къщите ни на странни.

3

  Останахме сирачета без баща; Майките ни са като вдовици.

4

  Водата си пихме със сребро, Дървата ни идат с пари.

5

  Нашите гонители са на вратовете ни. Трудим се и почивка нямаме,

6

  Простряхме ръка към египтяните И към асирийците, за да се наситим с хляб.

7

  Бащите ни съгрешиха, и няма ги; И ние носим техните беззакония.

8

  Слуги господаруват над нас, И няма кой да ни избави от ръката им.

9

  Добиваме хляба си с [опасност за] живота си Поради меча, [който ограбва] в пустинята.

10

  Кожата ни почервеня като пещ Поради върлуването на глада.

11

  Изнасилваха жените в Сион, Девиците в Юдовите градове.

12

  Чрез техните ръце биваха обесени първенците, Старейшините не се почитаха.

13

  Младежите носеха воденични камъни, И децата падаха под [товара на] дървата.

14

  Старейшините не седят вече на портите; Младежите изоставиха песните си.

15

  Престана радостта на сърцето ни; Хорото ни се обърна на жалеене.

16

  Венецът падна от главата ни; Горко ни! защото сме съгрешили.

17

  Затова чезне сърцето ни; Затова причерня на очите ни.

18

  Поради запустяването на Сионския хълм Лисиците ходят по него.

19

  Ти, Господи, седиш [като Цар] до века; Престолът Ти е из род в род.

20

  Защо ни забравяш за винаги, И ни оставяш за толкоз дълго време?

21

  Възвърни ни, Господи, към Себе Си, и ще се възвърнем; Обнови дните ни както изпърво, -

22

  Ако не си ни отхвърлил съвсем, И не си се разгневил твърде много против нас.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940