Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1940

Еремия 47

1

Господното слово, което дойде към пророк Еремия за филистимците, преди да е разорил Фараон Газа.

2

Така казва Господ: Ето, води прииждат от север, И, като станат поток наводняващ Ще потопят земята и всичко що има в нея, Града и ония, които живеят в него; Тогава човеците ще викнат, И всичките земни жители ще излелекат.

3

От тропота на копитата на яките му [коне], От спускането на колесниците му, От гърма на колелата му, Бащите не ще се обърнат да гледат децата си; Понеже ръцете им са ослабнали

4

Поради денят, който иде, За да разруши всичките филистимци, Да отсече от Тир и Сидон И най-последния помощник; Защото Господ ще разруши филистимците, Останалите от остров Кафтор.

5

Плешивост постигна Газа; Аскалон загина с останалите от полето им. До кога ще правиш нарязвания на снагата си?

6

О, мечо Господен, До кога не ще си починеш? Върни се в ножницата, Успокой се и почини си.

7

[Обаче] как да си починеш, Тъй като Господ ти е дал заръчка Против Аскалон и против крайморието? Там го е определил.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940