Еремия 30

1

Словото, което дойде към Еремия от Господа и рече:

2

Така говори Господ Израилевият Бог, казвайки: Напиши в книга всичките думи, които ти говорих.

3

Защото, ето, идат дни, казва Господ, когато ще върна от плен людете Си Израил и Юда, казва Господ; и ще ги върна в земята, която дадох на бащите им, и ще я владеят.

4

И ето думите, които Господ говори за Израил и за Юда:

5

Защото така казва Господ: Чухме шум на треперене; Страх има, а не мир.

6

Попитайте сега и вижте, Мъж ражда ли? [Тогава] защо гледам всеки мъж С ръцете си на кръста, като жена, която ражда, И лицата на всичките пребледнели?

7

Горко! защото велик е оня ден, Подобен нему не е бивал; Именно той е време на утеснението на Якова; Но ще бъде избавен от него.

8

В оня ден, казва Господ на Силите, Ще строша хомота му от врата ти, Ще разкъсам оковите ти, И чужденци няма вече да го поробват;

9

Но ще слугуват на Господа своя Бог, И на царя си Давида, Когото ще им въздигна.

10

Затова не бой се, служителю Мой Якове, казва Господ, Нито се страхувай, Израилю; Защото, ето, ще те избавя от далечната страна, И потомството ти от земята гдето са пленени; И Яков, като се върне, ще се успокои и си почине, И не ще има кой да го плаши.

11

Защото Аз съм с тебе, казва Господ, за да те избавя; Понеже при все, че ще довърша всичките народи, гдето съм те разпръснал, Тебе, обаче, не ща да довърша; Но ще те накажа с мярка. А не [мога] да те изкарам съвсем невинен.

12

Защото така казва Господ: Смазването ти е неизцелимо, Раната ти тежка.

13

Няма кой да ходатайствува за тебе, За да бъдеш превързан; Ти нямаш целителни лекове.

14

Всичките ти любовници те забравиха, не те търсят; Защото те нараних с рана като от неприятел, С наказание от жесток човек, Поради многото твои беззакония, И понеже греховете ти се умножиха.

15

Защо викаш за смазването си И понеже болката ти е неизцелима? Поради многото твои беззакония, И понеже греховете ти се умножиха, [За тая причина] ти сторих това.

16

Затова всички, които те изпояждат, ще бъдат изпоядени, И всичките ти противници, всички до един ще отидат в плен; Още и ония, които те ограбват, ще бъдат ограбени, И всички, които те обират, ще ги предам на обир.

17

Защото ще ти възстановя здравето, И ще те изцеля от раните ти, казва Господ, Понеже те нарекох отхвърлен, и казаха: Това е Сион, за когото никой не го е грижа.

18

Така казва Господ: Ето, Аз ще върна от плена Якововите шатри, И ще се смиля за жилищата му; [Всеки] град ще се съгради на своята грамада [развалини], И палатът ще се възстанови както е бил по-напред.

19

И от тях ще изхожда благодарение И глас на ония, които се веселят; И Аз ще ги умножа, та няма да се умалят, Ще ги прославя и не ще се унижат.

20

Чадата им ще бъдат както по-напред, И тяхното събрание ще се утвърди пред Мене; И ще накажа всички, които ги угнетяват.

21

Първенецът им ще бъде от тях, И управителят им ще произлезе изсред тях; Аз ще го направя да се приближава, И той ще се приближава до Мене; Защото кой е този, който е утвърдил сърцето си, Да се приближи до Мене? казва Господ.

22

И вие ще Ми бъдете люде, И Аз ще ви бъда Бог.

23

Ето, ураган от Господа, Неговата ярост, излезе, Вихрушка, която помита; Ще избухне върху главата на нечестивите.

24

Пламенният гняв на Господа няма да се върне догдето Той не извърши, И догдето не изпълни, намеренията на сърцето Си; В последните дни вие ще разберете това.