Еремия 21

1

Словото, което дойде към Еремия от Господа, когато цар Седекия прати при него Пасхора Мелхиевия син и свещеника Софония, син на Маасея, да [му] рекат:

2

Моля, допитай се до Господа за нас, защото вавилонският цар Навуходоносор отвори война против нас; може би да подействува Господ за нас според всичките Си [минали] чудеса, та да се махне оня от нас.

3

Тогава Еремия им рече: Ето какво ще кажете на Седекия:

4

Така казва Господ Израилевият Бог: Ето, Аз ще обърна назад военните оръжия, които са в ръцете ви, с които се биете против вавилонския цар и халдейците, които ви обсаждат извън стените; и Аз ще ги събера всред тоя град.

5

И сам Аз ще воювам против вас с издигната ръка и със силна мишца, с гняв, с ярост и с голямо негодуване.

6

Ще поразя жителите на тоя град, и човек и животно; и ще измрат от голям мор.

7

След това, казва Господ, ще предам Юдовия цар Седекия, слугите му, людете [му], оцелелите в тоя град от мор, от нож и от глад, в ръката на вавилонския цар Навуходоносора, в ръката на неприятелите им и в ръката на ония, които искат живота им; и той ще ги порази с острото на ножа; няма да ги пощади, нито да ги пожали, нито да се смили за тях.

8

И да речеш на тия люде: Така казва Господ: Ето, полагам пред вас пътя на живота и пътя на смъртта.

9

Който остане в тоя град ще умре от нож, от глад и от мор; но който излезе та се предаде на халдейците, които ви обсаждат, ще остане жив, и животът му ще бъде като корист за него.

10

Защото насочих лицето Си против тоя град за зло, а не за добро, казва Господ; той ще бъде предаден в ръката на вавилонския цар, който ще го изгори с огън.

11

А на дома на Юдовия цар [кажи]: Слушайте Господното слово:

12

Доме Давидов, така казва Господ: Извършвайте правосъдие всяка заран, и отървавайте обрания от ръката на насилника, да не би поради злите ви дела да излезе яростта Ми като огън, и пламне без да има кой да го угаси.

13

Ето, казва Господ, Аз съм против тебе, която обитаваш в долината и в скалата всред полето, [против вас], които казвате: Кой ще слезе против нас? или кой ще влезе в жилищата ни?

14

И ще ви накажа според плода на делата ви, казва Господ; и ще запаля огън в леса на тоя [град], та ще пояде всичко около него.