Исая 9

1

Но на измъчената [земя] не [ще има] мрак Както в предишните времена, Когато Той унижи земята Завулон и земята Нефталим; Но в послешните времена ще я направи славна- [Нея, която] по пътя към езерото, оттатък Иордан, Галилея на народите.

2

Людете, които ходеха в тъмнина, видяха голяма светлина; На ония, които седяха в земя на мрачна сянка Изгря им светлина.

3

Умножил си народа, Увеличил си радостта му; Радват се пред Тебе както се радват във [време на] жетва, Както се радват, когато делят користи.

4

Защото Ти си строшил, както в деня на Мадиама, Тежкия им хомот, тоягата за плещите им, [И] бичът на угнетителя им.

5

Защото всяка чизма на обутия ратник в шума, И облеклата валяни в кръв, Ще бъдат за изгаряне [и] гориво за огън.

6

Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; И управлението ще бъде на рамото Му; И името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира.

7

Управлението Му и мирът непрестанно ще се увеличават На Давидовия престол и на неговото царство, За да го утвърди и поддържа, Чрез правосъдие и чрез правда, от сега и до века. Ревността на Господа на Силите ще извърши това.

8

Господ изпрати слово на Якова; И то свърхлетя [и] върху Израиля.

9

И всичките люде ще [го] познаят, Дори Ефрем и жителите на Самария, Които гордо и с надменно сърце казват:

10

Кирпичите паднаха, но ние ще съзидаме с дялани камъни; Черниците се изсякоха, но ще [ги] заменим с кедри.

11

Затова Господ ще подигне отгоре му ония, които се противиха против Расина, И ще възбуди неприятелите му, -

12

Сирийците отпред, и филистимците отдире, - И те ще изядат Израиля с отворени уста. При все това, гневът Му не се отвърна, Но ръката Му е още простряна.

13

Но пак людете не се връщат към Този, Който ги поразява, Нито търсят Господа на Силите.

14

Затова Господ ще отсече от Израиля в един ден И глава и опашка, палмов клон и тръстика.

15

(Старецът и почтеният [мъж], той е глава; А пророкът, който поучава лъжи, той е опашка).

16

Защото водителите на тия люде ги заблуждават, И водените от тях загиват.

17

Затова Господ не ще се зарадва за юношите им, Нито ще се смили за сирачетата и вдовиците им; Понеже те всички са нечестиви и злодейци, И всички уста говорят безумие. При все това, гневът Му не се отвърна, Но ръката Му е още простряна.

18

Защото беззаконието изгаря като огън, Който пояжда глоговете и тръните; Да! Той пламти в горските гъсталаци, И те се издигат като тежки облаци дим.

19

От гнева на Господа на Силите земята изгоря. И людете ще бъдат като гориво за огън; Никой не жали брата си.

20

Човек ще граби отдясно, но ще [остане] гладен; И ще яде наляво, но не ще се насити! Всеки от тях ще яде месата на своята мишца, -

21

Манасия Ефрема, и Ефрем Манасия, И те заедно ще бъдат против Юда. При все това, гневът Му не се отвърна, Но ръката Му е още простряна.