Исая 48

1

Чуйте това, доме Яковов, Които сте се нарекли с Израилевото име, Които излязохте из Юдовия източник. Които се кълнете в името Господно И си спомняте за Бога Израилев, Но не с истина, нито с правда;

2

(Защото наименуват се от светия град, И се облягат на Израилевия Бог, Чието име е Иеова на Силите):

3

От древността обявих предишните дела; Да! излязоха из устата Ми, и Аз ги прогласих; Внезапно ги извърших, и те се сбъднаха.

4

Понеже познавах, че си упорит, Че вратът ти е желязна жила, и челото ти медно,

5

Затова от древността ти обявих [тия неща], Преди да станат прогласих ти [ги], Да не би да речеш: Идолът ми ги извърши, да! изваяното ми, И излеяното ми ги заповяда.

6

Това ти си чул; виж всичко това; И вие, не ще ли го вие прогласите? От сега ти изявявам нови неща, Дори скрити, които ти не си знаел.

7

Те сега станаха, а не отдавна, И преди този ден нито си слушал за тях, Да не би да речеш: Ето, аз знаех това.

8

Нито даже си слушал, нито даже си знаел, Нито даже са били отворени от древността ушите ти; Защото знаех, че ти постъпваше много коварно, И още от утробата си бил наречен престъпник.

9

Заради Своето име ще отложа [изливането на] гнева Си, И заради славата Си ще се въздържа от тебе, да те не изтребя.

10

Ето, очистих те, но не като сребро; Изпитах те в пещта на скръбта.

11

Заради Себе Си ще сторя това; Защото как да се оскверни [името Ми?] Да! не ща да дам славата Си на друг.

12

Чуй Ме, Якове, и Израилю, когото Аз призовах: Аз съм същият, Аз първият, и Аз последният.

13

Да! Моята ръка основа земята, И десницата Ми разпростря небето; Когато ги извикам, те всички се представят.

14

Съберете се, всички вие, и чуйте: Кой от тях е възвестил това? Оня, когото Господ възлюби, ще извърши волята Му над Вавилон, И мишцата му [ще бъде над] халдеите.

15

Аз, Аз говорих, да! призовах го; Доведох го; и пътят му ще благоуспее.

16

Приближете се при Мене, чуйте това; От начало не съм говорил скришно; Откак стана това, Аз бях там; И сега ме прати Господ Иеова и Духът Му.

17

Така казва Господ Изкупителят ти, Светият Израилев: Аз съм Господ твоят Бог, Който те учи за ползата [ти], Който те води в пътя, по който трябва да ходиш.

18

Дано би послушал ти заповедите Ми! Тогава мирът ти щеше да бъде като река, И правдата ти като морските вълни;

19

Потомството ти щеше да бъде като пясъка, И рожбите на чреслата ти като зърната му; Името му не би се отсякло Нито би се изтребило отпред Мене.

20

Излезте от Вавилон, бягайте от халдеите; С възклицателен глас прогласете, проповядвайте това, Разгласете го до земния край, Речете: Господ изкупи слугата Си Якова.

21

И те не жадуваха, когато ги водеше през пустините; Той направи да изтекат за тях води из канарата, Още разцепи канарата, и потекоха водите.

22

Мир няма за нечестивите, казва Господ.