Исая 46

1

Прегъна се Вил, наведе се Нево; Идолите им са [натоварени] на животни и на добитък; Товарът, който вие носехте [в шествията си] стана тежък на умореното [животно].

2

Наведоха се, всички паднаха; Те не можаха да отърват товара, Но сами отидоха в плен.

3

Слушайте Ме, доме Яковов, И всички останали от Израилевия дом, Който съм носил още от утробата, И съм държал още от рождението.

4

Даже до старостта [ви Аз] съм същият, И докато побелеете Аз ще [ви] нося Аз [ви] направих, и Аз ще [ви] държа, Да! Аз ще [ви] нося и избавя.

5

На кого ще Ме оприличите, и [с кого] ще Ме сравните и съпоставите, Та да бъдем подобни?

6

Ония, които изсипват злато из мешеца, И претеглят сребро с везни, Те наемат златар, та го направя бог, [Пред който] падат и се покланят;

7

Дигат го на рамо и го носят Та го поставят на мястото му; И той стои там, и от мястото си няма да мръдне; Още и вика човек към него, но не може да отговори, Нито да го избави от бедата му.

8

Помнете това, и покажете се мъже; Докарайте ги на ума си, вие престъпници.

9

Помнете предишните неща от древността; Защото Аз съм Бог, и няма друг; [Аз съм] Бог, и няма подобен на Мене,

10

Който от началото изявявам края, И от древните времена нестаналите още неща, И казвам: Намерението Ми ще устои, И ще извърша всичко що Ми е угодно;

11

Който зове хищна птица от изток, От далечна земя мъжа по намерението Си; Да! рекох, и ще направя да стане; Намислих, и ще го извърша.

12

Слушайте Ме, вие коравосърдечни, Които сте далеч от правдата:

13

Приближих правдата Си тя не ще бъде далеч, И спасението Ми няма да закъснее И ще дам спасение в Сион, Славата Си на Израиля.