Исая 35

1

Пустото и безводното място ще се развеселят, И пустинята ще се възрадва и ще цъфне като крем.

2

Ще цъфти изобилно, и ще се развесели дори с радост и песни; Ще се даде на нея славата на Ливан, Превъзходството на Кармил и Сарод; Те ще видят славата Господна, Величието на нашия Бог.

3

Укрепете немощните ръце, И утвърдете ослабналите колена.

4

Кажете на ония, които са с уплашено сърце; Укрепете се! не бойте се! Ето вашият Бог! Възмездието ще дойде с Божие въздаяние: Той ще дойде и ще ви избави.

5

Тогава очите на слепите ще се отворят, И ушите на глухите ще се отпушат,

6

Тогава куцият ще скача като елен, И езикът на немия ще пее; Защото в пустата земя ще избликнат води, И потоци в пустинята.

7

Нажеженият пясък ще стане езеро, И жадната земя водни извори; В заселището, гдето лежаха чакалите, [Ще има] зеленина с тръстика и рогоз.

8

И там ще има друм и път, Който ще се нарече път на светостта; Нечистият няма да мине през него, но ще бъде [само] за тях; Пътниците - даже и глупавите - няма да се заблуждават [по него].

9

Лъв не ще има там, Нито ще се качи по него хищен звяр; Такъв не ще се намери там; Но изкупените ще ходят [по него].

10

Изкупените от Господа ще се върнат, И ще дойдат с възклицание в Сион; Вечно веселие ще бъде на главата им; Ще придобият радост и веселие; А скръб и въздишане ще побягнат.