Исая 30

1

Горко на непокорните чада, казва Господ, Които се съветват, но не с Мене, И които сключват договори, но не чрез Моя Дух, Та притурят грях на грях; -

2

Които отиват за да слязат в Египет Без да се допитват до Моите уста, За да се закрепят със силата на Фараона, И да прибягнат под сянката на Египет!

3

Затова Фараоновата сила ще ви бъде за срам, И прибягването под египетската сянка за смущение.

4

Защото началниците му отидоха в Танис, И посланиците му дойдоха в Ханес.

5

Те всички ще се срамуват поради люде, които не могат да ги ползват Нито да бъдат помощ или полза, Но са за срам и дори за укор.

6

Наложеното за южните животни [пророчество]: През наскърбителната и мъчителна земя, Дето има лъвица и як лъв, Ехидна и горителна хвърката змия, Занасят богатството си на плещите на оселчетата, И съкровищата си на гърбицата на камилите, При люде, които няма да ги ползуват,

7

Защото помощта от Египет ще бъде суетна и безполезна; Затова го нарекох: Рахав, който бездействува.

8

Сега иди, напиши това пред тях на дъсчица, И забележи го в книга, Та да остане за бъдещото време за свидетелство до века,

9

Че те са непокорни люде, чада лъжци, Чада, които не искат да слушат поуката Господна,

10

Които казват на гледачите: Не гледайте, И на пророците: Не ни пророкувайте правото, [Но] говорете ни ласкателно, пророкувайте измами,

11

Отстъпете от пътя, Отклонете се от пътеката, Махнете отпред нас Светия Израилев.

12

Затова, така казва Светият Израилев: Понеже презирате това слово, И уповавате на насилството и на извратеността, И се опирате на тях,

13

По тая причина това беззаконие ще ви бъде Като разпукната [част] издута във висока стена И готова да падне, Чието рухване става внезапно в един миг.

14

И Той ще я разломи, строшавайки я безпощадно, както се чупи грънчарски съд, Така щото между частите му да се не намира черепчица, С която да вземе [някой] огън от огнището, Или да гребне вода от щерната.

15

Защото така каза Господ Иеова, Светият Израилев: Чрез завръщане и почиване ще се избавите, В безмълвие и увереност ще бъде, силата ви; Но вие не искахте [това];

16

А рекохте: Не, но ще побегнем с коне; Затова ще бягате; И: Ще яздим на бързи [животни]; Затова, и ония, които ви гонят, ще бъдат бързи.

17

Ще бягате, хиляда души от заплашването на едного Или от заплашването на петима, Догдето останете като разголено дърво на планински връх, И като знаме на хълм.

18

По тая причина Господ ще чака за да се смили за вас, И по тая причина ще се превъзнесе за да ви пожали; Защото Господ е Бог правосъден; Блажени всички, които Го чакат.

19

О люде, които живеете, в Сион, в Ерусалим, Вие няма да плачете вече; Той наистина ще се смили за тебе при гласа на вопъла ти; Когато го чуе ще ти отговори.

20

И ако Господ и да ви даде Хляб на скръб и вода на утеснение, Пак учителите ти няма да бъдат скрити вече, Но очите ти ще гледат учителите ти;

21

И ушите ти ще слушат зад тебе слово, което, Когато се отклонявате на дясно И когато се отклонявате на ляво, Ще казва: Тоя е пътят, ходете по него.

22

Тогава вие ще имате за гнусота Среброто, с което са обковани изваяните ти идоли, И златото, с което са облечени леяните ти идоли; Ще ги отхвърлиш като нечисто нещо, Ще речеш на всеки от тях: Махни се от тук.

23

И Господ ще даде дъжд за семето ти, С което ще посееш нивата [си], И хляб от земната производителност, Който ще бъде хранителен и изобилен; И в онова време добитъкът ти ще пасе в широки паши,

24

Също и воловете и оселчетата, които работят земята, Ще ядат вкусна зоб веяна с лопата и веяло.

25

И ще има на всяка висока планина И на всяко високо бърдо Реки и водни потоци, В деня на голямото клане, Когато кулите паднат.

26

При това, светлината на луната ще бъде като светлината на слънцето, И светлината на слънцето ще бъде седмократна - като светлината на седем дни, В деня, когато Господ превързва струпея на людете Си, И изцелява раната от удара им.

27

Ето, името на Господа иде от далеч; Гневът Му е пламнал, и гъстият Му дим се издига; Устните Му са пълни с негодувание, Езикът Му е като поглъщащ огън,

28

И дишането Му като прелял поток, Който достига дори до шия; За да пресее народите в ситото на погублението; И в челюстите на племената [ще има] юзда, Която ще ги накара да се заблуждават.

29

У вас ще има песен както в нощта на тържествен празник, И сърдечна веселба както, когато тръгват със свирки, За да отидат при канарата Израилева, в Господния хълм.

30

И Господ ще направи да се чуе славния Му глас, И да се види [тежкото] слагане на мишцата Му, С гневно негодувание и с пламък на поглъщащ огън, С буен дъжд, с буря и с едър град.

31

Защото асириецът, който с жезъл удря, Ще бъде смазан чрез гласа Господен.

32

И всеки удар със съдбоносния жезъл, Който Господ ще сложи върху него, Ще бъде с тъпанчета и арфи; И с потресающи боеве ще воюва против тях.

33

Защото Тофет отдавна е приготвен, Да! за царя приготвен; Той го направи дълбок и широк; Куп огън има в него и много дърва; Дишането Господно, като поток от сяра, ще го запали.