Исая 3

1

Защото, ето, Господ, Иеова на Силите, Ще отнеме от Ерусалим и от Юда подкрепата и подпорката, - Всяка подкрепа от хляб и всяка подкрепа от вода.

2

[Всеки] силен и [всеки] ратник, Съдията и пророка, чародея и стареца,

3

Петдесетника и почтения и съветника, Изкусния художник и вещия баяч.

4

И ще им дам деца за князе, Които детински ще владеят над тях

5

И людете ще бъдат угнетявани човек от човека, И всеки от ближния си; Детето ще се големее против стареца, И нищожният против почтения.

6

Когато човек улови брата си [от] бащиния си дом, [и му каже:] Ти имаш облекло, стани ни управител, И нека бъде под твоя ръка това разорено [място], -

7

В същия ден той ще се закълне, казвайки: Не ща да стана поправач, Защото в къщата ми няма ни хляб ни облекло; Няма да ме поставите управител на людете.

8

Защото Ерусалим рухна, Юда падна, Понеже и каквото говорят и каквото правят са противни на Господа, И дразнят славните Му очи.

9

Изгледът на лицето им свидетелствува против тях; И те, като Содом, вършат греха си явно, не го крият. Горко на душата им! защото сами на себе си въздадоха зло.

10

Кажете на праведника, че [ще му бъде] добре, Защото всеки [такъв] ще яде плода на делата си.

11

Горко на беззаконника! [нему ще бъде] зле, Защото въздаянието му ще бъдат делата на ръцете му.

12

А за Моите люде, - деца ги угнетяват, И жени владеят над тях. Люде Мои, вашите водители ви правят да заблуждавате, И развалят пътя, [по който] ходите.

13

Господ става за съд, И застава да съди племената.

14

Господ ще влезе в съд със старейшините на людете Си и с князете им, [И ще им каже]: Вие сте, които сте похабили лозето! Ограбеното от сиромаха е в къщите ви!

15

Защо разломявате людете Ми и смилате лицата на сиромасите? Казва Господ Иеова на силите.

16

При това, казва Господ: Понеже сионските дъщери са горди, И ходят с надигната шия и с безсрамни очи, Ходят тоже ситно, и дрънкат с нозете си,

17

Затова Господ ще удари с краста темето на сионските дъщери, И Господ ще открие голотата им.

18

В същия ден Господ ще отнеме Славата на дрънкалките, Мрежените забрадки и луничките

19

Обеците, гривните и тънките була,

20

И главовръзките, верижките около глезените и поясите, Парфюмните кутии и хамайлиите,

21

Пръстените и обеците на носа,

22

Мантелата и туниките, шаловете и кесиите,

23

Огледалата и тънките ризи, чалмите и покривалата.

24

И вместо благоухание ще има гнилота, Вместо пояс, въже, Вместо накъдрени коси, плешивост, Вместо нагръдник, опасване с вретище, И вместо красота, [белези от] изгаряне.

25

Мъжете ти ще паднат от нож, И силата ти във война.

26

И портите на [Сиона] ще охкат и ще плачат; И той ще седи на земята изоставен.