Исая 21

1

Наложеното за пустинята на морето [пророчество:] Както южните вихрушки, които стремително летят, [Така] иде [разрушение] от пустинята, от страшната земя.

2

Тежко видение ми се откри: Коварният коварствува, и грабителят граби. Възлез, Еламе; обсади, Мидийо; Спрях всичките й въздишания.

3

Затова хълбоците ми са пълни с болеж; Болки ме обзеха както болките на жена, когато ражда; Сгърбен съм та не мога да чуя, Смутен съм та не мога да видя.

4

Сърцето ми се разколебава, трепет ме ужаси; Дрезгавината, която пожелах, се обърна на страшилище за мене.

5

Приготвят трапезата, поставят стражата, ядат, пият! Станете, военачалници! излъсквайте щитове!

6

Защото Господ ми рече така: Иди постави страж, Та нека възвестява каквото види.

7

И видя полк конници по двама, Полк осли, и полк камили; Тогава вникна добре с голямо внимание.

8

После, извика [като] лъв: Господи, аз стоя непрекъснато в стражарницата през деня, И оставам в стражата си целите нощи. -

9

Но, ето! иде тук полк мъже, конници по двама! И той проговаряйки рече: Падна, падна Вавилон, И всичките изваяни идоли на боговете му се строшиха на земята!

10

Врахо мой, и ти произведение на гумното ми, Явих ви онова, което чух от Господа на Силите, Израилевия Бог.

11

Наложеното за Едом [пророчество]: Към мене вика един от Сиир: Стражо, колко [е часът] на нощта? Стражо, колко [е часът] на нощта?

12

Стражът рече: Утрото иде, още и нощта; Ако искате да питате, питайте; дойдете пак, дойдете.

13

Наложеното за Арабия [пророчество]: Привечер ще [слезете] в гората [да] пренощувате. О дедански кервани.

14

Жителите на теманската земя Донесоха вода за жадния, Посрещнаха бежанците с хляба си.

15

Защото побягнаха от сабите, От оголената сабя, от запънатия лък, И от лютостта на войната.

16

Защото Господ ми рече така: Вътре в една година, каквито са годините на наемник, Ще изчезне всичката слава на Кидар;

17

И останалото число на стрелците, Силните мъже на кидарците, ще бъде малко; Защото Господ Израилевият Бог е изговорил това.