Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1940

Исая 2

1

Словото, което се откри на Амосовия син Исаия за Юда и Ерусалим:

2

В послешните дни Хълмът на дома Господен Ще се утвърди по-високо от [всичките] хълмове, И ще се издигне над бърдата; И всичките народи ще се стекат на него.

3

И много племена ще отидат и ще рекат: Дойдете, да възлезем на хълма Господен, В дома на Якововия Бог; Той ще ни научи на пътищата Си, И ние ще ходим в пътеките Му, Защото от Сион ще излезе поуката, И словото Господно от Ерусалим.

4

[Бог] ще съди между народите, И ще решава между много племена; И те ще изковат ножовете си на палешници, И копията си на сърпове; Народ против народ няма да дигне нож, Нито ще се учат вече на война.

5

Доме Яковов, дойдете, И нека ходим в Господната светлина.

6

Понеже Ти си оставил людете Си, Якововия дом, Защото те се напълниха [с обичаи] от изток, И станаха предвещатели като филистимците, И направиха завет с чадата на иноплеменниците.

7

И земята им се напълни със сребро и злато, Та няма край на съкровищата им; Напълни им се земята и с коне, Та няма край на колесниците им;

8

И напълни се земята им с идоли; Поклониха се на делата на своите си ръце, И онова, което самите им пръсти направиха;

9

И наведе се долният човек, И сниши се големец; Затова недей им прощава.

10

Влез в скалата и скрий се в пръстта Поради страха от Господа, И поради славата на Неговото величие.

11

Гордите погледи на човеците ще се унижат, И високоумието на човеците ще се наведе; А само Господ ще се възвиси в оня ден.

12

Защото ще има ден, [когато] Господ на Силите [ще бъде ]Против всеки горделив и надменен [човек, ]И против всичко, което се надига, (и ще се унижи),

13

Против всичките ливански кедри, високи и издигнати, И против всичките васански дъбове,

14

Против всичките високи планини, И против всичките възвишени бърда,

15

Против всяка висока кула, И против всяка укрепена стена,

16

Против всичките тарсийски кораби, И против всичко що е приятно да се гледа.

17

Гордото носене на човека ще се наведе, И надменността ще се унижи; А само Господ ще се възвиси в оня ден.

18

И идолите съвсем ще изчезнат,

19

И човеците ще влязат в пещерите на скалите И в дупките на земята, Поради страха от Господа, и поради славата на величието Му, Когато стане да разтърси земята.

20

В оня ден човек ще хвърли на къртовете и на прилепите Сребърните идоли и златните идоли, Които си е направил за да им се кланя,

21

За да влезе в канаристите подземия И в пукнатините на скалите, Поради страха от Господа и поради славата на величието Му, Когато стане да разтърси земята.

22

Оставете се от човека, в чиито ноздри е лъх; Защото за какво може да се разчита на него?

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940