Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1940

Исая 19

1

Наложеното за Египет [пророчество: -] Ето, Господ язди на лек облак И ще дойде в Египет; Египетските идоли ще потреперят от присъствието Му, И сърцето на Египет ще се разтопи всред [самия] него.

2

И Аз ще подигна египтяни против египтяни; Всеки ще се бие против брата си И всеки против ближния си, - Град против град, царство против царство.

3

И духът на Египет ще изчезне вътре в него; И ще осуетя намеренията му; И ще се допитат до идолите и чародеите До запитвачите на зли духове и врачовете

4

И ще затворя египтяните в ръката на жесток господар И свиреп цар ще ги владее, Казва Господ Иеова на Силите.

5

И водите ще изчезнат из морето, Нил ще пресекне и ще пресъхне;

6

Реките ще смърдят, И египетските канали ще спаднат и ще изсъхнат, И рогозът и тръстиката ще повехнат,

7

Ливадите при Нил, по бреговете на Нил, И всичко посято при Нил, Ще изсъхне, ще се разпилее, и ще се изгуби.

8

Рибарите тоже ще охкат, Всички, които хвърлят въдица в Нил, ще ридаят. И ония, които мятат мрежи във водата, ще жалеят.

9

Също и ония, които работят тънък лен, И които тъкат висон, ще се посрамят.

10

И всичките негови стълбове ще се строшат, И всички надничари ще се оскърбят духом.

11

Първенците на Танис са крайно безумни; Съветът на мъдрите Фараонови съветници стана животински; Как, [прочее], казвате [всеки] на Фараона: Аз съм син на мъдри, син на древни царе?

12

Тогава, где са твоите мъдреци? Нека ти открият сега, и нека [дадат да се] разбира Какво е решил Господ на Силите за Египет!

13

Първенците на Танис избезумяха, Първенците на Мемфис се заблудиха, И ония, които са подпорка на племената му, измамиха Египет.

14

Господ смеси всред него дух на извращение; И те заблудиха Египет във всичките му дела, Както пиян полита в бълването си,

15

И не ще има дело, което главата или опашката, Палмовият клон, или тръстиката, да може да извърши.

16

В оня ден Египет ще бъде като жени, И ще трепери и ще се бои От замахването на ръката на Господа на Силите, С която Той замаха върху него.

17

И Юдовата земя ще стане ужас за Египет; Всеки, който си припомнюва за нея, ще се ужасява Поради решението на Господа на Силите, Което взе против него.

18

В оня ден ще има пет града в египетската земя, Които ще говорят ханаански език И ще се кълнат в Господа на Силите; Единият ще се нарича град Херес

19

В оня ден ще има олтар на Господа Всред Египетската земя, И стълб на Господа при границата й.

20

И той ще бъде за знамение и свидетелство На Господа на силите в Египетската земя; Защото ще извикат към Господа Поради притеснителите, И Той ще им изпрати спасител и поборник, Който ще ги избави.

21

И Господ ще стане познат на Египет; И египтяните ще познаят Господа в оня ден; Да! ще се покланят [принасящи] жертва и принос, И ще направят обрек Господу, който ще изпълнят.

22

И Господ ще удари Египет, А като удари ще изцели; Защото те ще се обърнат към Господа, И Той ще бъде молен от тях и ще ги изцели.

23

В оня ден ще има друм От Египет за Асирия; И асирийците ще дойдат в Египет, И египтяните в Асирия, И египтяните с асирийците ще служат Господу.

24

В оня ден Израил ще бъде С Египет и с Асирия; Трето благословение всред земята;

25

Защото Господ на Силите ще ги благослови, като ще рече: Благословен да бъде Египет, Мои люде, И Асирия, делото на ръцете Ми, И Израил наследството Ми.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940